جمعه , ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نوبخت: بی‌احترامی به رییس جمهور اهانت به جمهوریت نظام است.

نوبخت: بی‌احترامی به رییس جمهور اهانت به جمهوریت نظام است.

 

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در خصوص فحاشی های جریان موسوم به “خط حزب اللهی ها” در راهپیمایی موسوم به “روز قدس”- که  بی آبرویی بزرگی در برابر دوربین عموم خبرگزاریهای خارجی دعوت شده به ایران برای نظام حاکم بر ایران در افکار عمومی درسطح داخلی و بین المللی به بار آورد- گفت: بی‌احترامی به رییس جمهور اهانت به جمهوریت نظام است.

سخنگوی دولت افزود: آنچه در حاشیه راهپیمایی بزرگ مردم فهیم و متدین تهران در روز قدس توسط عده معدودی به‌طور سازمان‌یافته نسبت به رییس جهموری صورت گرفت که در ماه گذشته با اکثریت قاطع مردم تهران مورد اعتماد قرار گرفت، از نظر سیاسی خطای بزرگ و از نظر حقوقی جرم آشکار بود که برای جلوگیری از تکرار و پیامدهای آن أرکان مسئول در نظام باید اقدام کنند.

نوبخت گفت: اگر حاکمیت قانون مخدوش شود، دستاوردهای نظام در شرایط نامناسب منطقه دچار مخاطره خواهد شد، رخدادی که تشنج‌آفرینان مسئول آن خواهند بود.