پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » اظهار لحیهء آخوند سوفسطایی السلطان الشکر ناصرمکارم شیرازی درباره واژه قرآنی “امام”!
??????????????????????????????????????

اظهار لحیهء آخوند سوفسطایی السلطان الشکر ناصرمکارم شیرازی درباره واژه قرآنی “امام”!

یک اخطار و آخرین نصیحت به آخوند مکارم شیرازی!

با چنین کارنامه عمل ننگینی، اجازه اظهار لحیه درباره نامِ “امام همام، علی علیه السلام” ندارید. ساکت شوید و کنار بنشینید!

مکارم شیرازی – الملقب به سلطان الشکر- که از منفورترین آخوندهای سوفسطایی و سفسطه پیشه قم است و تاکنون در سرِبزنگاه های مختلف برعلیه کینونتِ مردمیِ “جمهوریت و نظام جمهوری” اظهارلحیه های بارد و “مصباح یزدی مآبانه” کرده، دوباره بوق به دست برعلیه “نظام مردمسالاری” به عربده کشی پرداخته است!

ایکاش ناصرمکارم شیرازی الملقب به سلطان الشکر بیش از این در صدد تخریب حیثیت خودش برنیاید و در برابر مردم شمشیر کشی نکند. او خود بهتر از دیگران، نسبت به سوابق و پیشینه و کارنامه سیاه اعمال خود آگاهی دارد. کنار بنشیند و سکوت پیشه کند و به درگاه بی نیاز الهی از آنچه تاکنون گفته و مرتکب شده استغفار کند تا تتمه ایام حیات بی اعتبارش  را تبدیل به دوران استغفار نماید، و تلاش نکند با ایستادگی در برابر موج اراده مردم بیش از پیش آبروی خود را ببرد!

اراجیف گستاخانه و ضدجمهوریت و ضدمردمسالارانه آخوند شکر دزد مکارم شیرازی در مراسم احیای شب قدر در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) به شرح زیر است:

“امام با رأی مردم انتخاب نمی‌شود/ نباید نظام حکومتی اسلام را دگرگون نشان دهیم/دموکراسی برای غرب است… نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تعیین می‌کند، رسول اکرم(ص) فرمود که “تعیین جانشین من با خدا است و خداوند به هر کسی که خواست، ولایت می‌دهد” و کتاب‌های زیادی در خصوص غدیر نوشته شده است.

یکی از دولتمردان (رئیس جمهور) گفته است که مبنای ولایت از دیدگاه امام علی(ع) نظر مردم بود و دموکراسی میراث این امام معصوم است، این حرف عجیبی است، او یک صفحه از نهج البلاغه را دیده و بقیه را ندیده است.”ولی” را باید خداوند تعیین کند و آیات در خصوص ولایت در قرآن زیاد است، شما تنها یک جمله از نهج البلاغه را دیدید و بحث کردید، یکی از مسلمات مذهب شیعه است که امام را خدا و نه آرای مردم تعیین می‌کند، ما با اهل سنت برادروار زندگی می‌کنیم، اما مذهب رسمی کشور شیعه است.نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تعیین می‌کند، رسول اکرم(ص) فرمود که “تعیین جانشین من با خدا است و خداوند به هر کسی که خواست، ولایت می‌دهد” و کتاب‌های زیادی در خصوص غدیر نوشته شده است.دموکراسی برای غرب است و حتی این نوع حکومت، حکومت مردم بر مردم نیست، گاهی یک نامزد با 25 درصد رأی از مردم به ریاست می‌رسد، در آمریکا افراد با ثروت و تبلیغات، مغز مردم را شست‌وشو می‌دهند و رأی می‌آورند. امام با رأی مردم انتخاب نمی‌شود و نباید با یک صفحه نهج البلاغه، نظام حکومتی اسلام را دگرگون نشان بدهیم.

انتهای پیام/*