شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گرفتاری نظام با فضای مجاز تمام شدنی نیست!

گرفتاری نظام با فضای مجاز تمام شدنی نیست!

رهبررژیم در دیدار اخیر خطاب به دولت و مسئولان:

“کاری کنید همه از بهره‌های فضای مجازی استفاده کنند، سرعت اینترنت را هم برای استفاده مردم افزایش بدهید،اما در جهت ضرر نرسیدن به افکار عمومی و جوانان!”