جمعه , ۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اخبار در تصویر » مراسم ضیافت افطاری حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با هنرمندان شامگاه چهارشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد.

مراسم ضیافت افطاری حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با هنرمندان شامگاه چهارشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد.

 

تصاویری از مراسم ضیافت افطاری  رئیس جمهور با هنرمندان

 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان
 تصاویر : ضیافت افطاری دکتر روحانی با هنرمندان