جمعه , ۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نامه سرگشاده رضا ملک از زندان در رابطه با بازداشت خود

نامه سرگشاده رضا ملک از زندان در رابطه با بازداشت خود

رضا ملک که ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با عزیمت ماموران پلیس امنیت به منزل مادری اش بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی اش به زندان اوین منتقل شد در نامه ای سرگشاده از دلایل و جزییات بازداشت اش می گوید. متن کامل این نامه درپی می‌آید.

بادرود بر هم وطنان و زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا

عزیزان به دنبال بازداشت وحشیانه اینجانب توسط پلیس امنیت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که از دیوار به منزل مادر پیر بستری ام هجوم آورده و اسباب زخمی شدن و شوکه شدن حال ایشان گردیده اند، حفاظت وزارت اطلاعات به دنبال انتقام جویی از اینجانب برآمده است به همین منظور در مورخ ۸ اردیبهشت ماه و به مدت ۲۴ ساعت یکی از بازجویان وزارت اطلاعات با پوشش زندانی وارد اتاق من، اتاق ۲ از سالن ۲ در بند ۴ اوین گشته و ضمن ارزیابی وضعیت و شرایط اینجانب و بدون مقدمه خارج شد که حتی آمدن و رفتن او مورد توجه و سوال دیگر اعضای اتاق قرار گرفت.

لازم است یادآور گردم در روز دستگیری وقتی در حضور بازپرس شعبه ۲ آقای نصیرپور بدون حضور وکیل حاضر به صحبت نشدم او تلفنی از بخش بایگانی دادسرا درخواست کرد تا بازجویی از شرح من در دوران ۱۳ سال حبسم را برای هدایت این پرونده تلفنی مطلع کند.

البته حضور تحت پوشش این بازجوها در زندان مسبوق به سابقه است در قزلحصار که ۱۹ ماه حبس کشیدم، بازجویان حفاظت بارها تحت پوشش پزشک در بهداری و به دور از چشم حفاظت زندان مرا احضار می کردند که در هر نوبت موجبات درگیری شدید لفظی من با آنان می گردید تا آنجا که وقتی بعد ها حفاظت زندان مطلع گردید خودم شاهد جدل شدید لفظی بازجو و مسول حفاظت زندان بودم، البته لازم است از اینجا هم بدانند که حفاظت وزارت اطلاعات در بسیاری از قتل ها و حذف فیزیکی چهار دهه گذشته از جمله در زندان ها نقش کلیدی ایفا نموده است.

یادآور می گرددم حفاظت وزارت اطلاعات که زیر شاخه معاونت محافظت فرماندهی کل قواست از تهیه و انتشار فیلم افشاگرانه اینجانب در سیاه چال و سلول های مرگ ۲۰۹ خطاب به جناب بانکی مون تحقییر های بسیاری را متحمل گشت، لذا بعید نیست هم اینک به دنبال انتقام جویی برآمده باشند.

دوستان بد نیست بدانند در اتومبیل تیم دستگیر کننده خطاب به سرتیم اذعان کردم من برای بازداشتم در این روزهای قبل انتخابات مهندسی شده از قبل برنامه داشتم و حاضر بودم تا صد میلیون برای این اتفاق به شما پرداخت کنم که خوشبختانه شما به رایگان آن را برایم میسر کردید. لذا خطاب به حفاظت وزارت اطلاعات صریحا میگویم بچرخ تا بچرخیم.

در اینجا لازم می دانم از دو انسان باشرف بانو ستوده و جناب کیخسروی که وکالت اینجانب و فرزندم را به عهده گرفتند صمیمانه قدردانی نمایم.

در پایان با آرزوی رهایی ملت تحت ستم ایران از زندان بزرگ هارون الرشید زمان.