سه شنبه , ۸ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » شکایت محمد علی طاهری ازشبکه ۳ سیما به جرم نشر اکاذیب، افترا و توهین

شکایت محمد علی طاهری ازشبکه ۳ سیما به جرم نشر اکاذیب، افترا و توهین

محمد علی طاهری بعد از پخش «مستندحلقه شیطان» درباره عرفان حلقه از صدا و سیما، اقدام به شکایت علیه شبکه سه سیما نمود که دادستان تهران این شکواییه را جهت بررسی به بازپرسی ۷ دادسرای ناحیه ۲۸ ارجاع داد .با توجه به این که قاضی محتر م دو بار آقای طاهری را به شعبه احضار نمود متاسفانه جهت ادای توضیحات نسبت به شکایت مطروحه تا کنون زندان اوین بند دو الف مشارالیه را در شعبه حاضر ننمودند، لذا روز شنبه ۱۳ خرداد سید محمود علیزاده طباطبایی و زینب طاهری جهت اعلام وکالت در شعبه ۷  جهت دفاع از شکواییه آقای طاهری با در دست داشتن وکالت نامه به باز پرسی مراجعه نمودند . ودرخواست رسیدگی به موضوع شکایت موکل خود را مطرح کردند.
متن شکایت محمد علی طاهری زندانی که بیش از شش سال در بند دو الف محبوس می باشد و پرونده وی نیز مدتهاست که بلاتکلیف است، به شرح زیر میباشد.

 

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی ​ دادستان محترم تهران جناب آقای جعفری
جناب آقای احمدزاده
باسلام و نثاردعای خیر
احتراما بدینوسیله شکایت خود را از عاملان نشر اکاذیب از طریق رسانه ملی (کانال۳ ساعت۲۲:۳۰ تاریخ ۱۰​۱۲​۹۵ )اقدام به تهمت ،افترا ،توهین ، طرح شکایات موهوم چندنفر بدون هرگونه رسیدگی قانونی واستناد به فتواهای اخذ شده از سه تن از مراجع محترم تقلید در جهت تخریب شخصیتی وگناهکارجلوه دادن من و … تقدیم میگردد.لازم به ذکراست این فتواها براساس اقدام متقلبانه بازپرس اسدی (شعبه پنجم دادسرای شهید مقدس )مبنی بر طرح شش فرض کذب ،ناروا و خودساخته از مراجع محترم اخذ شده وچه از نظر قانون و چه از نظر محتوی (طبق نظر دیوان عالی محترم کشور)هیچگونه وجاهت قانونی نداشته در حالیکه بآستناد به آنها اقدام به بازداشت موقت من در تاریخ ۱۴​۲​۹۰ نموده و سپس باعوض و جایگزین کردن این فتواها با پانزده حکم اعدام جعلی ضمن ارائه آنها به من مدعی شده اند که آنها را مراجع محترم با مطالعه کتابهای اینجانب صادرکرده اند که فورا” لازم الاجرا می باشند. در واقع ایشان در رابطه بامن مرتکب دوعمل مجرمانه محرز شده اند.اول ،ارائه استفتای متقلبانه به محضرمراجع محترم باطرح فرضیات کذب ونسبتهای ناروا بعنوان ادعاهای مسلم اینجانب که در نتیجه وطبیعتا آنها نیزدرپاسخ فتوای داده اند ((چنین شخصی با چنین عقایدی مشمول حدمفسد ومرتد می باشد)) وجرم دوم ،ارائه پانزده حکم جعلی اعدام از سوی مراجع محترم به اتهام افساد ،ارتداد و همچنین مخفی نمودن متن استفتادر جریان بازپرسی وضمیمه سازیهای متعدد در این رابطه توسط ایشان وکارشناسان بمنظور مجبورنمودن من به ارائه اعترافات دیکته شده وکذب و…که در نتیجه با آشکارشدن اقدامات مجرمانه فوق در جلسه دادگاه بارویت متن استفتای ارسالی ایشان به مراجع محترم ،اقدامات مجرمانه نامبرده وکارشناسان را به اطلاع جناب قاضی پیرعباسی در تاریخ ۳۰​۷​۹۰ (مطابق فیلم دادگاه ) رسانیده ام و پس از آن بارهاشکایت خود را خطاب به مراجع ذیصلاح تحویل مسئولین محترم بازداشتگاه ۲الف داده ام اما متاسفانه سال گذشته برای ایشان منع تعقیب صادرشده بدون آنکه اینجانب به دادگاه احضارشده باشم وعلیرغم اعتراض به رای صادره ، منع تعقیب ایشان قطعی شد تآینکه پیرو بازدید هیئت بازرسان دادستانی در مورخ ۳​۱۲​۹۵ وطرح این ماجرا باهیئت مزبور قرار به ارائه شکایت مجدد از نامبرده شد تامورد رسیدگی قرار بگیردکه بدینوسیله شکایت فوق از بازپرس اسدی نیز جهت ارجاع به دادگاه ذیربط ودرج در پرونده بعنوان یکی از اسناد غرض ورزی وساقط شدن از عدالت تقدیم میگردد.
درضمن طبق فتوای هفت تن از مراجع محترم تقلید (روزنامه اطلاعات۱۴​۱۱​۹۵) هرگونه انتشار تهمت ، توهین وانتساب عمل ثابت نشده به افراد در رسانه ها وتخریب شخصیتی اشخاص و… حرام می باشد.
در خاتمه متذکر میشود نشراکاذیب علیه من از طریق رسانه های مختلف از جمله شبکه های رسانه ملی در چندسال گذشته به کرات اتفاق افتاده ،باهدف آماده سازی افکار عمومی برای اقدامات غیرقانونی آتی ازیکطرف وتحریک شاگردان موسسه سابق اینجانب از طرف دیگر صورت میگیرد تاباطرح اتهامات کذب علیه من آنهارا وادار به پاسخگویی به این مطالب کذب وعکس العمل از طریق اقدام به تجمعات مسالمت آمیز در اعتراض به نشر اکاذیب پخش و انتشار فیلمهای کلاسها از طریق فضای مجازی ، برگزاری کلاس بمنظور به نمایش گذاردن حقیقت موضوع عرفان کیهانی حلقه در جهت برملا نمودن دسیسه ها و پاپوشهایی که بانشراکاذیب برنامه ریزی شده و خنثی کردن نقشه های مغرضین بآفشای حقایق وپاسخ به تهمت کذب وناروا و… که در نهایت پس از انجام این تحریکات بتوانند موضوع پرونده مراسیاسی – امنیتی جلوه داده وازاین طریق بستر را برای پیاده کردن سناریوهای پیش رو آماده سازند (طبق تجارب سالیان گذشته ) وضمن فراهم کردن مشغولیات با منت گذاردن برسرنظام مبنی بر کنترل یک جریان هولناک ونردبانی برای ترقی سریعتر و بیشتر خود مهیا کنند.
باآرزوی توفیق الهی
محمدعلی طاهری