چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اعتراض آیت الله محقق‌داماد به مکتب چاه پرستی در جمکران و خرافه گستری در قم / این مقدس‌بازی‌ها در قم نبود…

اعتراض آیت الله محقق‌داماد به مکتب چاه پرستی در جمکران و خرافه گستری در قم / این مقدس‌بازی‌ها در قم نبود…

آیت الله  سید مصطفى محقق‌داماد در اعتراض به مکتب چاه پرستی در جمکران و خرافه گستری در قم گفت، این مقدس‌بازی‌ها در قم نبود…

اكنون بيشتر طلبه ها در ايام هفته يا مشغول زيارت هستند یا در جمکران به سرمی‌برند. این مقدس‌بازی‌ها در قم نبود. اینها خلاف مکتب قم است.

مجتهد شهرى با مجتهد روستايى فرق دارد… آیت الله حکیم تا قبل از اینکه برای معالجه به اروپا برود، قائل به نجاست کفار بود. وقتی برگشت، فتوا به طهارت داد؛ نه اينكه ضرورت باعث شود، بلكه برگشت، ادله را نگاه کرد… بازخوانی کرد.

به آقاى بهاءالدینی می‌گفتند آقا سیدرضا آسید صفی. در گوشه‌ای از پایین شهر قم بود. اینقدر مسائل و معجزات برایش نبود! خودش هم مدعین این حرفها نبود… اگر باب این چیزها باز شود، معارف بلند اهل بیت فراموش می‌شود و یا لااقل تحت الشعاع مطالب عوام قرار می‌گیرد. مرحوم آقای طباطبایی که این همه سال در خدمتشان بودیم، یک ادعای اینطــوری نمی‌کرد و درسش را می داد.

مرحوم جد ما که موسس قم بود، نقل می‌کنند که یکی آمد جلویش گفت که شنیدم کفش جلوی پای شما جفت میشود؟! گفته اند بله هر وقت پیشخدمت من باشد، جفت می‌کند. نباشد جفت نمی شود.

ما برای دوام فقه شیعه و کارآمد بودن آن دوباره باید سنت قم را احیاء کنیم.