شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » حالا اعضای جبهه ضد مردمی میدانند که مردم بخوبی چهره آنان را میشناسند و خودرا پشت هیچ ماسک و نقابی نمیتوانند بپوشانند!

حالا اعضای جبهه ضد مردمی میدانند که مردم بخوبی چهره آنان را میشناسند و خودرا پشت هیچ ماسک و نقابی نمیتوانند بپوشانند!

 چرا تبریک نگفتید؟

میرسخیف و پاسدار خالیباف و ابرام دراکولای ناسید رفته اند صورتهای سیاهشان با باآب و صابون بشویند، وقت نکردند تبریک پیروزی به حسن روحانی بدهند!!

مردم خطاب به همه کسانی که از گفتن تبریک به پیروزی حسن روحانی خودداری کردند و اکنون نیز میکوشند پله های نردبان را زیر پای ابرام دراکولای ناسید برای تصدی ریاست جمهوری در چهارسال دیگر بچینند میگویند:

حقد و حسد و غیظ و  خشم و غضب در سینه های پرکینه شما چنان اذهان شما را تیره و تار و سیاه ساخته که از گفتن یک کلمه تبریک به منتخب اکثریت مردم ایران خودداری ورزیدید …. و ضدیت خودتان را با مردم آشکار کردید!