چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » فرهنگ » موج، اثر کاتسوشیکا هوکوسایی دویست ساله شد!

موج، اثر کاتسوشیکا هوکوسایی دویست ساله شد!

موج عظیم دویست ساله ژاپنی.

کلود مونه یکی از بنیانگذاران سبک نقاشی امپرسیونیسم، پس از سفری به ژاپن، با هنز ذن و نقاشی استادان هنرمند مکتب ذن آشنایی یافت. پس از مراجعت از ژاپن،  کلود مونه که بسیار تحت تاثیر فرهنگ عمیق مکتب ذن قرار گرفته بود،  مزرعه بسیار بزرگ خود را در محل “ژیورنی” در استان نورماندی در فرانسه  به صورت یک تابلوی طبیعی نقاشی با گلهای بسیار متنوع و نادر ی که از چهار گوشه دنیا تهیه کرده بود آراست، و قسمتی از آن را با طراحی بسیار ویژه ای محل سکوت و آرامش و یادآور فضای استادان ذن نمود. در ژیورنی مجموعه ای از تابلوهای استادان ذن در کنار آثار کلود مونه و سایر نقاشان سبک امپرسیونیسم به نمایش در آمده است. از آن جمله تابلوی موج است.

تابلو نیلوفرهای آبی- ژیورنی- 1899

اما به گزارش بی بی سی فارسی در موزه بریتانیا در لندن، آثار این نقاش ژاپنی توجه خیلی ها را به خود جلب کرده. کاتسوشیکا هوکوسایی، حدود ۲۰۰ سال پیش زندگی می کرده و بهترین نقاشی هایش را وقتی کشیده که حسابی پا به سن گذاشته بوده است.

منزل کلود مونه در باغ ژیورنی