پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بیرون از حباب عظیم فضایی که “هستیِ قابل رصد” ما را تشکیل میدهد، “حباب های حاوی فضاهای و جهانهای موازی بسیار قرار دارند. نقطه سرد رصد شده در کیهان سرنخ کلاف سر در گم اثبات کننده “حباب”ها است.

بیرون از حباب عظیم فضایی که “هستیِ قابل رصد” ما را تشکیل میدهد، “حباب های حاوی فضاهای و جهانهای موازی بسیار قرار دارند. نقطه سرد رصد شده در کیهان سرنخ کلاف سر در گم اثبات کننده “حباب”ها است.

میلیاردها جهان، درست در بیرون از جهان ما وجود داشته باشند. یک «نقطه‌ی سرد» (Cold Spot) اسرارآمیز در فضا می‌تواند مدرکی دال بر وجود یک جهان موازی باشد.

دانمشندان سالیان مدیدی به دنبال یک توضیح برای جسم تاریک در «تابش زمینه کیهانی» به جا مانده از بیگ بنگ یا همان انفجار بزرگ بوده‌اند. طیف وسیعی از توضیحات مختلف مطرح شده است اما دلیل اصلی احتمالاً ملموس و مفهوم نباشد. البته در واقع می‌تواند یک جهان موازی باشد.

«نقطه‌ی سرد» اسرارآمیز در فضا، جهان موازی را اثبات می‌کند؟

این ناحیه (جسم تاریک) به طور مشخصی می‌تواند در نتیجه‌ی برخورد دو جهان با یکدیگر باشد. این مدرک می‌تواند اولین مدرکی باشد که تاکنون برای فرضیه‌ی چند جهانی ارائه شده است. فرضیه چند جهانی بر وجود میلیاردها جهان دیگر (برخی از آنها شبیه به جهان ما) درست در بیرون از جهانی که ما می‌توانیم مشاهده کنیم، در حال حرکت باشند.

«تابش زمینه کیهانی» تمام آسمان را پوشش می‌دهد و دانشمندان توانسته‌اند که نقشه‌ای از این تابش در سراسر جهان ترسیم کنند. این تابش تقریباً به طور یکنواختی توزیع شده و دارای دمای یکسانی است، اما در این بین، یک «نقطه‌ی سرد» اساسی جلوه‌گری می‌کند.

تاکنون، پرطرفدارترین توضیح این بود که جسم تاریک در نتیجه‌ی یک خلأ عظیم است. دانشمندان حالا این موضوع را اینگونه مطرح کرده‌اند: جایی که «نقطه‌ی سرد» می‌تواند دیده شود، در واقع یک فضای عظیم مملوء از جهان‌های مختلف است.

«نقطه‌ی سرد» اسرارآمیز در فضا، جهان موازی را اثبات می‌کند؟

اما یک بررسی جدید با نگاهی ریزبینانه‌تر از همیشه به «نقطه‌ی سرد»، نشان داد که جسم تاریک نمی‌تواند تحت مدل استاندارد کیهان‌شناسی و این جهان، نتیجه‌ی چنین خلأیی باشد. ممکن است که همچنان چیز ناشناخته‌ای در علم فیزیک وجود داشته باشد – اما همچنین ممکن است که این نقطه در نتیجه‌ی یک برخورد بین دو کهکشان باشد.

روآری مکنزی (Ruari Mackenzie) از دانشگاه دورهام اظهار کرد: «خلأهایی را که ما شناسایی کرده‌ایم، نمی‌توانند «نقطه‌ی سرد» را بر اساس استاندارهای کیهان‌شناسی توضیح بدهند. این امکان نیز وجود دارد که برخی از مدل‌هایی خارج از این مدل‌های استاندارد بتوانند در آینده مطرح شوند تا این دو را به هم مرتبط کنند اما اطلاعات و داده‌های ما، محدودیت‌های سختگیرانه و محکمی را روی هر تلاشی که بتوان انجام داد، قرار داده است.

محققان می‌گویند که احتمال کمی وجود دارد که «نقطه‌ی سرد» به طور اتفاقی پدید آمده باشد و به احتمال بیشتر می‌تواند در نتیجه‌ی وقوع چیزی بسیار ناشناخته باشد.

«نقطه‌ی سرد» اسرارآمیز در فضا، جهان موازی را اثبات می‌کند؟

تام شانکس (Tom Shanks) اظهار کرد: «این بدان معناست که ما نمی‌توانیم به طور تمام و کمال این گفته را رد کنیم که نقطه‌ی سرد به دلیل یک نوسان غیر محتمل (توضیح داده شده توسط مدل استاندارد) حادث شده باشد. اما اگر این دلیل، پاسخ ما نباشد، در این صورت باید به دنبال توضیحات عجیب و غریب‌تری باشیم.

وی همچنین افزود: «شاید مهیج‌ترین مورد در این میان، این است که «نقطه‌ی سرد» در نتیجه‌ی یک برخورد بین جهان ما و یک جهان حبابی دیگر پدید آمده است. اگر بررسی و آنالیز ریزبینانه‌تری از داده‌های «تابش زمینه کیهانی» یا همان «CMB»، این موضوع را اثبات کند که همین مورد است؛ در این صورت، «نقطه‌ی سرد» می‌تواند به عنوان اولین مدرک برای اثبات فرضیه چند جهانی مطرح شود – و میلیاردها جهان دیگر شبیه به جهان ما می‌توانند وجود داشته باشند.

محققان هم اکنون امیدوارند که آزمایش و امتحان بیشتری را روی «تابش زمینه کیهانی» انجام دهند تا به قابل پذیرش بودن فرضیه‌ی جهان موازی پی ببرند.

independent

مترجم: وحید کوکبی حمیدپور