چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » “میرسخیف” نماینده موتلفه و مصباح یزدی و روحانیت متحجر … نصف آراء باطله رای آورد. آراء باطله دودرصد، “میرسخیف” یک درصد!!! اما بازهم از رو نمی روند!

“میرسخیف” نماینده موتلفه و مصباح یزدی و روحانیت متحجر … نصف آراء باطله رای آورد. آراء باطله دودرصد، “میرسخیف” یک درصد!!! اما بازهم از رو نمی روند!

در ترازوی قدرت، تنها رایِ مردم است که  “میزان” است، سایرین “آویزان”اند!