یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران شد.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران شد.

دکترروحانی با بیست و سه میلیون و پانصدوچهل ونه هزار و ششصد و شانزده رای و کسب پنجاه وهفت درصد آراء توسط وزارت کشور به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

علی خامنه ای در پیامی به مناسبت انتخابات بیست و نهمین اردیبهشت از حضور گسترده مردم در انتخابات تشکر کرد.

نتایج نهایی شمارش انتخابات که اکنون توسط عبدالرضارحمانی فضلی اعلام شد:

چهل و یک میلیون و دویست و بیست هزار و صدو سی و یک رای به صندوقها ریخته شد

حسن روحانی 23549616 رای برابر با 57 درصد آراء

رئیسی 15786449 رای برابر با 38.5 درصد آراء

میرسلیم 478215 رای

هاشمی طبا 215450 رای