چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » حمایت پرویز پرستویی از دکتر روحانی و استاد شجریان

حمایت پرویز پرستویی از دکتر روحانی و استاد شجریان

پرویز پرستویی در واکنش به توهین ابوالقاسم طالبی به استاد شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشت :

وقتى به ادبيات آقاى ابوالقاسم طالبى كه به راحتى بى هيچ تفكرى با چند جمله بى محابا و ترس جايگاه اسطوره ى مسلم ايران زمين را به اندازه ى يك جمله ى بى سرو ته ،گستاخانه و سخيف در حد ابتذال خودش در مى آميزد ،مى رسم ،نمى توانم سكوتم را نشكنم !!!!

و نگويم كه تو بخاطر هيچ بودنت خودت را به نامى جاودانه آويخته اى تا ديده شوى و اگر قرار است دوباره دچار ابتذال آدم هاى كوچكى چون تو شويم يك دانگ از شش دانگ صداى استاد را كه پشت جوانان اين وطن و درمقابل تهمت و تهديد ايستاد اگر قرض گرفته فرياد كنم و جوانان ميهن پرست اين ملك هم صدايم شوند كه مى شوند ،تمام وجودتان خواهد لرزيد

پس براى احترام به انسانيت و اعتدال و براى گسترش اميد بجاى نااميدى براى نسل جوان همراه استاد شجريان مى شوم درمقابل ادبيات ابتذال و توهين و تهديد چون تو بى هنر وابسته اى .
راى مى دهم براى اينكه باشند كسانى كه درمقابل امثال تو بايستند و به تو بياموزم كه به احترام استادى چون شجريان بايد در سكوت ،تمام قد ايستاد …. من راى مى دهم