شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نیرنگ ناجوانمردانه سایت موسوم به وطن امروز را سایت ضدامنیتی مشرق نیوز تکرار کرد!

نیرنگ ناجوانمردانه سایت موسوم به وطن امروز را سایت ضدامنیتی مشرق نیوز تکرار کرد!

نیرنگ ناجوانمردانه سایت موسوم به وطن امروز را سایت ضدامنیتی مشرق نیوز – رسانه های وابسته به بوقهای تبلیغاتی اتاق خالی از فکر سپاه پاسداران- تکرار کرد!

 خدا را شکر که دشمنان حقوق مردم، مشتی احمقِ بوقزن هستند، نه بیشتر!!

توضیحی بر دو تصویر متفاوت !!

سفر سید ابراهیم رئیسی به اصفهان

عقب نشینی پاسدار خالیباف به بهانهءاعلام حمایت  از شیخ الاعدام إبرام دراکولای ناسید، شکست بزرگی برای نهادهای امنیتی و افسران اتاق خالی از فکر قرارگاه پدافندی جنگ نرم ضداطلاعات سپاه پاسداران به شمار میرود، و این مفلوکهای خالیبند بوقچی، برای کتمان واقعیات عکسهای تظاهرات میلیونی حامیان حسن روحانی را در کمال وقاحت و دریدگی به نام ابرام رئیسی دراکولا مصادره میکنند؟!!!

به گزارش سایت بوقزن موسوم به مشرق نیوز- وابسته به نهادهای امنیتی  افسران اتاق خالی از فکر قرارگاه پدافندی جنگ نرم ضداطلاعات سپاه پاسداران- :“حضور دهها هزار نفر؟!!! از مردم اصفهان در میدان نقش جهان؟!!! به فاصله یک روز پس از همایش حسن روحانی در همین میدان، صحنه‌های باشکوهی از حضور و قیام ملت را رقم زد و رسانه‌های داخلی و خارجی را در بهت و حیرت فرو برد؟!!! (عجب بوقچیهایِ خالی بند دریده ای؟!!!) در حالی که روز یکشنبه با تمهیدات بسیار و محدود و محصور کردن فضای میدان امام (ره) اصفهان، رسانه‌های حامی دولت تنها از چند زاویه جمعیت محدود حاضر را پوشش دادند، روز دوشنبه حماسه قیام_اصفهان را تصاویر هوایی ثبت کردند و روی زمین جایی نماند”.**نظر شما درباره تفاوت این دو تصویر چیست؟ **

توضیح سایت شبتاب: تصویر اول متعلق به تجمع مردم در روز سخنرانی دکترحسن روحانی و حضور جمعیت بنفش پوش است. تصویر دوم مربوط به یک روز معمولی از میدان نقش جهان اصفهان است!!

اما با مصادره کردن تصویر اول و قرار دادن نوشته ای روی تصویر اول تلاش کرده اند آن را به نام ابرام دراکولای ناسید غاصب و جلاد سفاک مصادره کنند و عکس دوم را به عنوان تجمع هواداران حسن روحانی جا بزنند.

الحمدلله که دشمنان مردم مشتی احمق بیشتر نیستند!!