چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » غائله جابه جا کردن آراء مردم به نفع محمود احمدی نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری

غائله جابه جا کردن آراء مردم به نفع محمود احمدی نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری

گزارش نهایی که توسط وزارت کشور دولت نهم در مورد آمار کلی شرکت کنندگان در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و آمار دقیق آراء یکا یک رقبا انتخاباتی برای دفتر رهبری به امضای سردار صادق محصولی وزیر کشور وقت ارسال گردید.