شنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ظهر دیروز مزدوران محمدباقر خالیباف با همدستی بسیجیهای حامی ابرام دراکولای ناسید به ستاد دکترحسن روحانی در اختیاریه حمله کردند.

ظهر دیروز مزدوران محمدباقر خالیباف با همدستی بسیجیهای حامی ابرام دراکولای ناسید به ستاد دکترحسن روحانی در اختیاریه حمله کردند.

به گزارش روزنامه اعتماد، این افراد با شکستن شیشه‌های ساختمان ستاد، بنرهای نصب شده را نیز پاره کرده‌اند. همچنین چند روز پیش ستاد همین نامزد در تجریش نیز مورد حمله افرادی قرار گرفته که حمله‌کنندگان از گاز فلفل استفاده کرده‌اند. حمله‌کنندگان پس از این اقدام در بی اعتنایی کامل نیروهای انتظامی با خیال راحت محل را ترک کردند و رفتند،  و مسئولان ستاد به دنبال شکایت از این افراد هستند.