العربیه به نقل از گزارش خبرگزاری «واس»: مرکزی موسوم به « برای پژوهش‌های ایرانی» روز سه شنبه 9 ماه مه 2017 یک ورکشاپ (workshop) برای بررسی فعالیت نهاد‌های نظامی ایران در منطقه منعقد کرد.

دکتر محمد السلمی رئیس مرکز مزبور  مربوط به« پژوهش‌های ایرانی» با اشاره به اهمیت انعقاد این «ورکشاپ» در شرایط کنونی، گفت:« منطقه خاورمیانه شاهد نوعی تغییرات نظامی، امنیتی و سیاسی بسیار خطرناکی است. کشورهای بسیاری از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن از بی ثباتی، ناامنی، درگیری و جنگ داخلی رنج می‌برند. این درگیری‌ها به ظهور بسیاری از گروه‌های مسلح منجر شده است».

دکتر السلمی ضمن سخنانی در باره اهمیت بررسی چالش‌های منطقه گفت:«در حال حاضر دو پدیده فرقه گرایی و تروریسم چالش‌های حقیقی در منطقه هستند که به صورت دو عنصر به موازات همدیگر منطقه و جهان را با خطر جدی مواجه ساخته‌اند. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که ایران در ایجاد تهدیدات نظامی و امنیتی در منطقه و افزایش تنش و درگیری‌های فرقه‌ای و ظهور گروه‌های تروریستی نقش برجسته‌ای را ایفا کرده است. این کشور با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تشکیل نهادهای نظامی و شبه نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب و شاخه برون مرزی آن لشکر «قدس» و دیگر شبه نظامیان فرقه‌گرا و نیز تشکیل هسته‌های جاسوسی که به صورت مخفی فعالیت می‌کنند، منطقه را با خطر جدی روبرو کرده است. این «ورکشاپ» در حالی منعقد می‌شود که شتاب حوادث و پیچیدگی آنها در چارچوب درک توانایی‌‌ و پتانسیل‌ و همچنین ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف دیگری با هدف مقابله با آن نیازی ضروری به شمار می رود. ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و تاثیر مستقیم وغیر مستقیم آنها بر منطقه، به عهده مراکز پژوهشی است. در این ورکشاپ، گروهی از کارشناسان، محققان و فرماندهان نظامی کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی برای دسترسی به تصوری روشن، علمی و واقعی از نهادهای نظامی ایران در چارچوب «دولت وانقلاب» و بررسی آن شرکت کرده‌اند تا نهادهای نظامی این کشور را از نظر داخلی و خارجی و دیگر سطوح  اقتصادی، ایدئولوژیکی، نظامی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار دهند».

سه محورهای اساسی که در ورکشاپ بر آن تمرکز شد

در اولین محور قابلیت‌های رزمی، برنامه ریزی نظامی، و ابعاد فعالیت‌های ایدئولوژیکی و اقتصادی نهادهای نظامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

دومین محور که به عنوان «دستگاه نظامی و موازنه نیروهای سیاسی در ایران» در این ورکشاپ مطرح شده، نقش نهادهای نظامی ایران و تاثیر آنها بر قانونگذاری و اجرای سیاست‌های دولت ایران و ارتباط میان نهادهای نظامی و جامعه و وضعیت ایدولوژیکی نیروهای دو گانه ایران یعنی ارتش و سپاه پاسداران نیز مورد بررسی قرار گرفت».

در سومین محور ورکشاپ، فعالیت‌ نهادهای نظامی ایران در محدوده خارج از مرزهای این کشور و نیز نتایج تحریم‌های اقتصادی جامعه بین المللی بر این نهادها بررسی شد.

1

3

4

2

5

محمد السلمی