شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » رهبر نظام: آمدن و رفتن این یا آن دولت در ایران تاثیری ندارد، می آیند و میروند

رهبر نظام: آمدن و رفتن این یا آن دولت در ایران تاثیری ندارد، می آیند و میروند

رهبر نظام: “من این را می گویم. نیایند حرفی را که بنده به صراحت بیان کردم تحریف کنند و بگویند مراد فلانی این است که حضور مردم دولتی را سر کار می‌آورد، که آن دولت… نه آقا؛ دولتها تأثیری ندارند.  این دولت و آن دولت ندارد.

(در برابر هر دولتی که سر کار بیاید) دشمن، دشمن است. دشمن اگر بتواند زهرش را میریزد. ملاحظه هیچکس را هم نمیکند. ملاحظه لفاظی و زبان‌بازی و موضع‌گیری سیاسی را هم نمیکند. آن چیزی که مانع دشمنی میشود ترس از حضور مردم است. چون میترسد یک کشور هشتاد میلیونی جلویش بایستد”.

ترغیب به شرکت در انتخابات

اگر می خواهید این احساس و عظمت و مصونيت بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.اگر می خواهید نظام جمهوری اسلامی اقتدار خودش را در چشم جهانیانچه دشمن چه دوستحفظ بکند باید شرکت کنید.حضور در انتخابات، حفظ اقتدار و اُبهت و مصونیت کشور است. مهم نیست به چه کسی رأی می دهیم. مهم این است که همه بیایند و باشند. نشان بدهند که حاضرند از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنند. اگر چنانچه این همت و اراده با همین شدت و ابهتی که وجود دارد ادامه پیدا کند، دشمن هرگز هیچ غلطی در مقابل کشور نخواهد توانست بکند. آنچه برای اداره و حفظ و منافع ملت به‌صورت فوری و فوتی لازم است، حضور مردم است. حضور مردم است که گره گشاست. حضور مردم است که دشمنان را از هیبت جمهوری اسلامی می ترساند.جمهوری اسلامی در چشم دشمنانش هیبت دارد؛ این هیبت ناشی از امثال حقیر است؟ ابداً؛ این ناشی از مردم و حضور مردمی است. ناشی از عواطف و احساسات مردمی است.

من این را می گویم. نیایند حرفی را که بنده به صراحت بیان کردم تحریف کنند و بگویند مراد فلانی این است که حضور مردم دولتی را سر کار می‌آورد، که آن دولت… نه آقا؛ دولتها تأثیری ندارند.

یادتان رفته در دهه‌ی هفتاد؟ یکی از دولتهای اروپایی رئیس‌جمهور ما را متهم کرد و به دادگاه احضار کرد؟ با آنکه با آن دولت اظهار دوستی میشد و مرتب نامه نگاری میشد. همان دولت رئیس‌جمهور ما را احضار کرد؛ تو دهنش زدیم که عقب نشست. اگر تو دهنش نمیزدیم عقب نمی‌نشست.