چهارشنبه , ۹ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اخبار در تصویر » یکی ازسرگرمیهای امروز تهرانیها دورهمی برای دیدن افشاگریهای کاندیداها در مناظرات از فشار امنیتی سپاه پاسداران و کیفیت حق الناس و چپاول ثروتهای ملی و به یغما دادن فرصتهاست.

یکی ازسرگرمیهای امروز تهرانیها دورهمی برای دیدن افشاگریهای کاندیداها در مناظرات از فشار امنیتی سپاه پاسداران و کیفیت حق الناس و چپاول ثروتهای ملی و به یغما دادن فرصتهاست.

شهروندان تهرانی همزمان با بخش مناظره انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری در نقاط مختلف شهر در پای تلویزیون می‌نشینند و آن را پیگیری می کنند.