سه شنبه , ۷ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اسحاق جهانگیری در بخش دوم مناظره و در جمع‌بندی اظهارت خود، بیانیه بسیار قاطع و محکمی خواند.

اسحاق جهانگیری در بخش دوم مناظره و در جمع‌بندی اظهارت خود، بیانیه بسیار قاطع و محکمی خواند.

زیرکی جهانگیری برای دور زدن حقه بازیها

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دوم مناظره و در جمع‌بندی اظهارت خود همانند بخش اول مناظره،  بیانیه بسیار قاطع و محکمی خواند.

اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس‌جمهور و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بخش دوم مناظره و در جمع بندی اظهارت خود همانند بخش اول مناظره، به جای صرف بیهوده وقت محدودش برای پاسخ به سؤال مجری و اظهار نظر دیگر نامزدهای انتخابات، بیانیه‌ای که از پیش نوشته شده خود را خطاب به دوربین قرائت کرد.