پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اخبار در تصویر » رعد و برق شب گذشته در حریمِ حرمِ مطهرِ امام رضا علیه السلام

رعد و برق شب گذشته در حریمِ حرمِ مطهرِ امام رضا علیه السلام

فانذرتکم بصاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود

ولایت خودمختار خراسان زیر نعلینهای آخوند احمد علم الهدی – از  اعقاب هارون الرشید خلیفه عباسی – و حرم مطهر ثامن الائمه ضامن آهو علی بن موسی الرضا علیه السلام تحت تولیت غاصبانه آخوند  جلاد سفاک وسروته شده ای موسوم به ابراهیم رئیسی ناسید و ملقب به لقب ابرام دراکولا شب گذشته هدف صواعق آسمانی بسیار نیرومندی قرار گرفت. گویا تیرهای شهاب ثاقب از قلب آسمان به “رقیب دیو سیرت” پرتاب میشوند تا فضای تنفس مردم محروم و فلاکت کشیده را قدری تلطیف نمایند. بنا به فرموده لسان الغیب حضرت شیخ شمس الدین محمدحافظ شیرازی:

ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم

مگر آن شهاب ثاقب، مددی کند  خدا  را