شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یاسر هاشمی: برای ما هم از از “صدا و سیما” وقت بگیرید!!

یاسر هاشمی: برای ما هم از از “صدا و سیما” وقت بگیرید!!

یاسر هاشمی با طعنه به هتاکیهای عنان گسیخته محموداحمدی نژاد در مناظره تلویزیونی سال هشتادوهشت نسبت به خانواده هاشمی رفسنجانی، و بی اعتنایی صدا و سیما به اختصاص دادن زمان مساوی برای پاسخ دادن، با کنایه گفت برای ما هم از از “صدا و سیما” وقت بگیرید!!
یاسر هاشمی  فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در واکنش به تقاضای احمدی نژاد برای دفاع از خود در صداوسیما به خانه احزاب -ضمن تاکید بر لزوم دادن فرصت پاسخگویی به تمام افرادی که در تمام سال های اخیر در صداوسیما مورد تهمت و تخریب قرار گرفته اند – گفت:

هنوز درخواست آیت الله هاشمی و خانواده ایشان برای فرصت پاسخگویی به اتهاماتی که وی در مناظرات سال ۸۸ زد، روی میز صداوسیماست و احتمالا هنوز در دست بررسی است!

از آقای احمدی نژاد تقاضا می کنم که اگر موفق شد، وقتی را برای پاسخگویی از صداوسیما بگیرد، تقاضای ۸ ساله خانواده آیت الله هاشمی نسبت به اتهامات حضرتعالی که بر روی میز صداوسیما است را نیز پیگیری کند و فرصتی هم برای پاسخگویی ما بگیرد.