یکشنبه , ۱۰ مهر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پشنهادهای روسیه برای ایجاد مناطق کاهش تنش در اراضی جمهوری عربی سوریه

پشنهادهای روسیه برای ایجاد مناطق کاهش تنش در اراضی جمهوری عربی سوریه