شاهزاده محمد بن سلمان ولی ولیعهد و وزیر دفاع پادشاهی عربی سعودی در مصاحبه‌ای که به طور همزمان شامگاه سه‌شنبه 2 مه از شبکه العربیه و تلویزیون سعودی پخش شد تاکید کرد که نظام ایران، سعودی را هدف اصلی خود قرار داده است و تاکید کرد که کشورش منتظر نخواهد ماند تا نبرد به درون سعودی کشیده شود بلکه به گفته وی سعودی بگونه‌ای اقدام خواهد کرد که نبرد نزد خود آنان در ایران باشد.

شاهزاده محمد بن سلمان در این مصاحبه، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تفاهم با ایران علی رغم اقداماتش در منطقه خاطرنشان کرد که این کشور می‌خواهد بر جهان اسلام چیره شود. او افزود منطق مقام‌های ایرانی در این سیاست، ایجاد زمینه‌ای مساعد برای ظهور مهدی منتظر است. متن کامل پاسخ وی از این قرار است:

چگونه می‌توان با رژیمی که بر این باور ثابت است که ایدئولوژی‌اش بر تندروی بنا نهاده شده تفاهم کرد؟، این امر در قانون اساسی و در وصیتنامه خمینی ثبت شده مبنی بر اینکه می‌بایست بر مسلمانان جهان اسلام چیره شد تا مذهب شیعه اثناعشری انتشار یابد و بدینسان زمینه ظهور مهدی فراهم آید.

با چنین وضعیتی چه منافع مشترکی میان ما و آنها وجود دارد؟ چگونه می‌توان با آنها تفاهم کرد؟

برای مثال اگر میان ما و دولت دیگری مشکلی وجود داشته باشد، می‌توان آن را حل و فصل کرد، مثلا اگر مشکل اقتصادی پیش آید، باید دید آنها چه می‌خواهند و یا ما چه می‌خواهیم و چگونه درباره آن مشکل باید به تفاهم رسید. و یا اگر مشکلی سیاسی وجود دارد، بطور مثال با روسیه، مبنی بر اینکه چگونه با آنها در سوریه تفاهم کرد، منافع آنها چیست و منافع من چیست؟ و یا چگونه در میان باید تفاهم کرد؟

حال سؤال این است که چگونه می توان با آنها (رژیم ایران) به یک توافق دست یافت؟ منطق آنها این است که مهدی منتظر به زودی می‌آید، پس می‌بایست محیطی مناسب برای ظهور مهدی مهیا کرد تا بدین سان بر جهان اسلامی مسلط شوند.

آنها 30 سال است که ملت خود را از توسعه محروم کرده‌ با گرسنگی و زیرساخت‌های بد روبه‌رو کرده‌اند تا هدفی را که اشاره شد جامه عمل بپوشانند. لذا این رژیم هدف خود را طی یک شبانه روز تغییر نخواهد داد. زیرا در غیر این صورت مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد.

حال آن نقاط توافقی که امکان تفاهم بر سر آنها با این رژیم وجود دارد کجاست؟ چنین نقاطی تقریبا وجود خارجی ندارد.

ما چند تجربه با این رژیم داشتیم، آن هم در زمان رفسنجانی، اما مشخص شد که نمایشنامه بوده است. می‌دانیم که پس از انقلاب خمینی، استراتژی توسعه‌طلبی در پیش گرفته شد، تا جایی که خشم جهان را برانگیخت، پس از آن بود که رهبری (رئیس جمهوری) صلح‌طلبی که همانا رفسنجانی باشد مطرح شد تا اطمینان جهانیان کسب شود. اما با فرا رسیدن مراحل بعدی و فراهم شدن محیط لازم، یک رهبر تندرو (رئیس جمهوری) به قدرت رسیدن تا این که روند توسعه‌طلبی ادامه یابد. این همان اتفاقی است که با به قدرت رسیدن احمدی نژاد به وقوع پیوست و شاهد آن (توسعه‎‌طلبی) در عراق، سوریه و دیگر نقاط بودیم. سپس رهبری (رئیس جمهوری) دیگر می‌آید تا رضایت جهان را جلب کند و بار دیگر رهبری تندرو تا توسعه‌طلبی ادامه پیدا کند.این همان چیزی است که اتفاق می افتد.

اما «مومن از یک سوراخ، دو بار گزیده نمی شود»، ما یک بار گزیده شدیم اما هرگز بار دیگر گزیده نخواهیم شد. می‌دانیم که رژیم ایران ما را هدف اصلی خود قرار داده است. قبله مسلمانان را هدف قرار داده است. پس منتظر نخواهیم ماند تا نبرد به درون سعودی کشیده شود بلکه بگونه‌ای اقدام خواهیم کرد که نبرد نزد خود آنان در ایران باشد.