چهارشنبه , ۹ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » محمد نوریزاد خطاب به روحانیون؛ جامه دران و عمامه بر زمین کوبان به اعتراض برخیزید، و این مردم را حمایت کنید.

محمد نوریزاد خطاب به روحانیون؛ جامه دران و عمامه بر زمین کوبان به اعتراض برخیزید، و این مردم را حمایت کنید.

محمد نوریزاد در نوزدهمین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» روی سخن را متوجه روحانیون کرد و برخی از وظایف فراموش شده آنان را در ارتباط با مردم و جامعه گوشزد نمود.
محمد نوریزاد خطاب به روحانیون گفت شما وظایف صنفی و اخلاقی خود را بر خاک انداخته اید، شما ظلم و ستم روا رفته به مردم را می بینید و سکوت کرده اید، در این شرایط بحرانی شما باید جامه دران و عمامه بر زمین کوبان به اعتراض برخیزید و این مردم را حمایت کنید