جمعه , ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اخبار در تصویر » روزنامه بیهوده پرداز موسوم به وطن امروز صفحه اول چهارشنبه شش فروردین را به صورت مضحکی منتشر کرد!

روزنامه بیهوده پرداز موسوم به وطن امروز صفحه اول چهارشنبه شش فروردین را به صورت مضحکی منتشر کرد!

 

بدون شرح