پنجشنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اوج فضاحت در قوه قضاییه

اوج فضاحت در قوه قضاییه

رئیس دزد و بی وجدان قوه قضاییه، قبیله ای از جنایتکاران هم عرض و بی ارز هم ردیف خود را در کرسیهای قضاوت زورچپان کرده تا متهمان بی گناه را از ابتدایی ترین حقوق به رسمیت شناخته شده اشان در قانون اساسی شامل حق تعیین وکیل محروم نماید.

قاضی ستمگر و ضد حقوق بشر «صلواتی» مانع از آن شد که دکتر احمد رضا جلالی «زندانی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی» وکیل مدافعی برای خود تعیین کند.