شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » قطعاً این حمله حساب شده و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند به همین دلیل طی ۷۲ ساعت موجه سازی آن را انجام دادند.

قطعاً این حمله حساب شده و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند به همین دلیل طی ۷۲ ساعت موجه سازی آن را انجام دادند.

 آمریکا دنبال برهم زدن موازنه قوا در منطقه به ضرر رژیمِ ایران و تقویتِ محورِ ” ترکیه-اسرائیل-عربستان” است و این اقدام نماد این تقویت است.

ترامپ به دنبال تقویت و اثبات چهره جنگی خود در افکار عمومی حال ایران است تا دوگانه جنگ-صلح باورپذیر شود. او از یک‌سو این دوگانه را تقویت و از سوی دیگر با مشاوره اروپا تحریم‌های استمراری علیه ایران را موقتاً مسکوت گذاشت و…

عبدالله گنجی – مدیر مسئول سایت موسوم به “جوان آنلاین” ضداطلاعاتِ سپاه/ بسیج-  در کانال تلگرامی‌اش نوشت:

قطعاً این حمله حساب شده و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند به همین دلیل طی ۷۲ ساعت موجه سازی آن را انجام دادند.

۱- مهم‌ترین دلیل، فاصله‌گذاری بین خود و روسیه است. ترامپ و بخشی از نزدیکان او متهم به این هستند که “آدم روس‌ها”هستند؛ و اسنادی دراین‌باره هست که موجب استعفای زودهنگام دو مشاورش شد. ترامپ با این حمله به حوزه منافع روسیه، درصدد اثبات استقلال خود از روسیه است.

۲- ترامپ درصدد ارسال این پیام به مخالفین آمریکا در جهان -در بدو شروع کار- است که من در حوزه نظامی عمل‌گرا و اهل تصمیم در کمترین زمان ممکن هستم و حساب کار دستتان باشد.

۳- این تاجر با هوش با این اقدام گاو شیرده اعراب را دوچندان خواهد دوشید و شیرهای نفت آنان را چند دور بازتر خواهد کرد.

۴- آمریکا دنبال برهم زدن موازنه قوا در منطقه به ضرر ایران و تقویت ترکیه-اسرائیل-عربستان است و این اقدام نماد این تقویت است.

۵- ترامپ به دنبال تقویت و اثبات چهره جنگی خود در افکار عمومی حال ایران است تا دوگانه جنگ-صلح باورپذیر شود. او از یک‌سو این دوگانه را تقویت و از سوی دیگر با مشاوره اروپا تحریم‌های استمراری علیه ایران را موقتاً مسکوت گذاشت و…