جمعه , ۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » رجز خوانیهای پُر اُشتُلمِ “ابراهیم رئیسی” از زبان مداح های عربده کش

رجز خوانیهای پُر اُشتُلمِ “ابراهیم رئیسی” از زبان مداح های عربده کش

آنچه مداح های عربده کش دربار “هارون الرشید خلیفه غاصب عباسی” در “بلاد خودمختار خراسان” برای حمایت  از “ابراهیم رئیسی، رئیس قاتلان و تبهکاران” ساخته و پرداخته اند:

در فضای سایبری مشغول جنگم روز و شب
صاحب پشم و عبا، وافور و بَنگم روز و  شب
در کنارِ ” صادق سارق” بریزم    خون خلق
چون رئیسی قاتل و دزد و مشنگم روز و شب
خون طفلان و جوانان ریختم  ده ها هزار
در درون سینه با قلبی چو سنگم روز وشب