جمعه , ۱۷ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » معرفی کاندیداهای دموکراسی خواه به موازات انتخابات مدیریت شده/به قلم حسن نایب هاشم

معرفی کاندیداهای دموکراسی خواه به موازات انتخابات مدیریت شده/به قلم حسن نایب هاشم

به موازات انتخاباتمديريت شده رياست جمهوری و شوراها، کانديداهای نيروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنيم!

“انتخابات” دورۀ دوازدهم رياست جمهوری و دورۀ پنجم شوراها در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می شود. تجمیع این دو “انتخابات” برای بار دوم نیز می تواند انرژی پتانسیل جنبش اعتراضی عظیمی را که در سال های اخیر انباشته شده است بار دیگر به شکلی تازه و تاکنون تجربه نشده تخلیه کند. قابل پيش بينی است که اين بار نيز مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی به شمول شورای نگهبان و ديگر گردانندگان و مديران انتخابات رسمی با کاربست انواع ترفندها، سناريوی رد صلاحيت های گسترده را همچون دوره های “انتخاباتی” پيشين رياست جمهوری، مجلس و شوراها، برای اجرا تدارک ديده باشند.

جهت تقابل با چنين روندی از  همه شخصيت‌هاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کانديدای بالقوه رياست جمهوری یا شوراهای شهر و روستاهای ايران می دانند، تقاضا میکنم در صورت توافق با متن زير و همچنين پيش نويس  قانون اساسی ضميمه که به طور عمده، متن پيرايش يافتۀ قانون اساسی فعلی است، ضمن اعلام کاندیداتوری خود با پست الکترونيکى  [email protected] تماس بگيرند.

حسن نايب هاشم

kAndidA_paziri_ye_riyAsat_e_jomhuri

qAnun-e-asAsi-matn-e kAmel-kAr-Sode-21-02-1395