چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هاشم خواستار : چگونه عید بگیریم …؟ / آقای خامنه ای فریب این چاپلوسان را که بر پیشانی،مهر ریا دارند نخورید

هاشم خواستار : چگونه عید بگیریم …؟ / آقای خامنه ای فریب این چاپلوسان را که بر پیشانی،مهر ریا دارند نخورید

 

چگونه عید بگیریم …؟
ضرب المثلی هست که میگوید:
《گاو ما شیر نمیده،ماشاالله به شاشش》
چگونه میتوانیم عید بگیریم در حالیکه کشور با درآمدهای زیرزمینی و رو زمینی بسیار از جمله نفت و گاز در فقر و فحشاء،اعتیاد،گرانی،نا امیدی،بیکاری و … میسوزد؟
چگونه عید بگیریم درحالیکه حکومتگران اسلامی برای ادامهٔ ظلم و ستم، مرتب زندانها را پر و پرتر میکنند و امثال آقای عبدالفتاح سلطانی(وکیل افتخاری معلمان) در ششمین سال زندان بوده و آقای اسماعیل عبدی از بند 7 زندان اوین به بند 350 منتقل شده که حتی تلفن هم نداردو یا محمدحسن داوودی(معلم میاندوابی) بخاطر اینکه امام جمعه از او خوشش نمی آید باید به زندان رفته و با وثیقه ی 300 میلیونی آزاد شود؟ و غیره وغیره که هموطنان،خودآگاهند.
چگونه عید بگیریم در حالیکه مسئولیتِ فقر و فلاکت کشور متوجه ی شخص رهبر یعنی نفر اول کشور است، اما ایشان از زیر بارمسئولیت شانه خالی کرده و خودشان را در جایگاه اُپوزیسیون قرار میدهند!
آقای خامنه ای،زمانیکه یونان تقاضای وام 40 میلیاردی از اتحادیه ی اروپا کرد آن اتحادیه به رهبری خانم مرکل(صدر اعظم المان)به شکل مشروط با آن موافقت کرد که از هزینه هایش بکاهد.و یونان برای کاهش هزینه ها تنها کانال تلویزیونی آن کشور را با حدود 200 کارمند منحل کرد.آنوقت شما بیش از 50 کانال تلویزیونی و 48000 کارمند درآنها ونیز وزارت ارشاد اسلامی،حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی،موسسه های حکمت،بصیرت،آیه،مصباح و … که قابل شمارش هم نیستندو همه با هزاران میلیارد بودجه از خزانه ی دولت و در حقیقت از جیب ملت است دارید که دارای راندمان منفی میباشند و در نهایت همهٔ اینها بدلیلِ مصرف بودجهٔ کشور باعث فقر و فلاکت مردم شده و مردم روز بروز فقیرتر می شوند. تازه چون در کشورهای دارای دموکراسی ،ارتش مصرف کننده است با سایر کشورها پیمان نظامی میبندند تا در هزینه ها،صرفه جویی کنندوو درآمد ها،صرف اشتغال و تولید شود.آقای خامنه ای حالا بفرمایید با وجود ارتش،این سپاه و بسیج چه کاره است؟؟ بغیر از حفظ حاکمان فعلی و تداوم وضع نکبت بارِکنونی؟؟
این سرمایه ها باید تبدیل به کارخانه شوند تا فقر و فلاکت از جمله زنان ومردان کارتن خواب و گورخواب ها و کودکان کار و… از بین رفته و در نهایت حقوق کارگران و معلمان و … افزایش پیدا کند.شما بیش از یک ملیون انسان را در نهادهای مختلف،زیر نظر خودوباصرف هزینه از جیب ملت، استخدام کرده ایدکه هیچگونه ثمری نداشته و حتی بازدهٔ منفی دارند، آنوقت از اقتصاد مقاومتی حرف میزنیدو تازه مدعی میشوید که من گفتم ولی عمل نکردند؟(!!!)من حسود نیستم به خدا قسم اگر هرکدام از این میلیون ها نفر مستخدمِ شما که اکثرا به اصطلاح تحقیقات اسلامی میکنند یک کار خانه داشته باشند خیلی بیشتر به حال شما و ملت سودمند خواهد بود تاپشت میز نشینی و …آقای خامنه ای،دوستان دلسوزِبنده بخاطر انتقادهای کوچکی که از شما میکنم وخطراتی که ممکن است توسط عوامل شمابرایم بوجود آید، ترسیده و مرتب مرا نصیحت میکنند که مواظب جانت باش.چرا؟
کدام نوشته یا حرفم دروغ است؟شما و سایر آیت الله ها و روحانیونِ حکومتی اگر 100سال حکومت کنید،درامتحانِ مدیریت و اقتصاد ازکلاس اول به دوم،نمیتوانید بروید.حالا آقای خامنه ای ،یونان به اقتصاد مقاومتی عمل میکند یا جنابعالی؟!
آقای خامنه ای فریب این چاپلوسان را که بر پیشانی،مهر ریا دارند نخورید که چاپلوسی را به آنجا رسانده که میگویند زمانیکه متولدشده اید گفته اید یا علی. یا به شما در مورد سوریه،وحی شده و یا معصوم هستید و یا با امام زمان در مسجد جمکران عشق ورزی میکنید.آقای خامنه ای دورانِ باورهای خرافاتی گذشته و مردم این حرفها را باور نمیکنند. اگر شما خوشتان نمی آید چرا این حرفها را تکذیب نمیکنید؟آقای خامنه ای ملت ایران دیدند که چگونه دو قاضی درآمریکا،حکم حکومتیِ فرمان رئیس جمهور(بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان)یعنی ترامپ ریس جمهورِآن کشوررا لغوکردند. و ترامپ هم گفت به دیوان عالی کشور شکایت میکند.
حالادرکشورما ایران،اجرای قانون،کیلویی چند است؟
چگونه عیدبگیریم درحالیکه دنیا چهاراسبه،رو به جلو ودرحال پیشرفت و توسعه است،ما چهارخره به سمت عقب یعنی فقر و فلاکت می رانیم(!!)
دنیا روزبه روز ازتعدادزندانیانش کم و کمترمیشودولی زندانهای ما روزبه روز پرتر شده تاجائیکه همان وزیر دادگستری که دستش به خون هزاران زندانیِ اعدام شدهٔ تابستان1367 آلوده است میگوید از اینکه آمار تعداد زندانی را بدهم شرمنده ام(!!)
چگونه عید بگیریم در حالیکه نه مطبوعات آزاد داریم،نه احزاب آزاد،نه انتخابات آزاد و…؟آنوقت حاکمان ما میگویند آهای ملت،بیایید از این 3مهره(که ما برای شما انتخاب کرده ایم)یکی را انتخاب کنیدتاما به دنیابگوییم درایران هم انتخابات هست!!! تازه آنوقت اسمش را هم میگذارند انتخابات آزاد!!!
چگونه عیدبگیریم در حالیکه هر از چندی دزدیهای هزار میلیاردی افشاء میشود که اسم آن را اختلاس میگذارند تا آن فرد شلاق نخورده و آبروی آنها هم حتی الامکان حفظ شود ولی به آفتابه دزدها عنوان دزدی میدهند تا هم شلاق خورده و هم زندان رفته و هم آبرویشان بریزد؟
چگونه عید بگیریم که امام جمعهٔ شهرمان مشهد،یعنی پایتخت معنوی ایران،ناموس ایرانی را با افتخاربه عراقی ها تعارف میکند؟کسانیکه هشت سال با آنها جنگیدیم و اسمش را میگذارد صیغه.اما چشمان همین امام جمعه،یک میلیون و پانصد هزار حاشیه نشینِ شهر و هزاران بیکار که از سرِاجبار تن فروشی میکنند و به قول ملاها صیغه میشوند رانمی بیند.برای عده ای مثل اینکه بهترین لذتِ دنیا همین مسائل شکمی و زیر شکمی بوده و فداکردن برای انسانیت و دیگران معنی ندارد.
ما عیدنمی گیریم اما سنتِ نیکوی اجدادمان را گرامی داشته و به خانهٔ هم رفته و یاد شهدای آزادی و زندانیانمان را گرامی داشته و برای همدیگر بیان میکنیم که تنها راه رهایی ورسیدن به آزادی،مردمسالاری،دموکراسی،انتخابات آزاد،آزادی بیان،آزادی احزاب وتجمعات ،رعایت حقوق بشر و داشتن قوه ی قضاییه ای مستقل می باشد. این تنها راهی است که مردم کشورهای دیگررفته اند تا به توسعه و پیشرفت و رفاه رسیده اند.ولی راههای دیگر باهرنامی که بر روی آن بگذارند فریبی بیش نیست، خواه دیکتاتوری ملا تاریای اسلامی از نوع ایران و یا دیکتاتوری جمهوری از نوع بشار اسدِ بعثی در سوریه و یا شاهنشاهی گذشتهٔ ایران و یا دیکتاتوری استالینی از نوع کره ی شمالی باشد.چراکه سرانجام این دیکتاتوری ها، دنیا و آخرت مردم را جهنم میکند.
و این حکومتهای مستبددرسراسرتاریخ وجغرافیای جهان،حرف،شعار،وعده وادعا، ونیز هزینه های زیاد دارند ولی دریغ ازاندکی رفاه وفایده برای مردمانشان؛
(گاو ماشیرنمیده ماشاالله به شاشش)
سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران