چهارشنبه , ۹ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اعتراف گیری «استالینیستی» از زندانیان سیاسی در پیشگاه افکار عمومی مردم ایران و جهان محکوم است.

اعتراف گیری «استالینیستی» از زندانیان سیاسی در پیشگاه افکار عمومی مردم ایران و جهان محکوم است.

گرفتن اعتراف از سرکار خانم هنگامه شهیدی به داشتن رابطه نامشروع با برادر مقام ریاست جمهوری زنگ خطری در گوش عموم ایرانیان است که باید آن را بسیار جدی تلقی کرد.
این نحوه رفتار با زندانیان بی دفاع و در بند یادآور چهره تبهکار دوران سیاه «ژوزف استالین» می باشد ، و حکایت از غلبه تام و تمام پیروان خطی مشی «استالین» و محاکمات «استالینیستی» دارد.
ماجرای سیطره «استالینیسم» بر نظام مدعی برپایی حکومت اسلامی فاجعه تلخی است که استقلال ملی و اعتبار اسلامی را یک جا بر باد می دهد.