سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » حقوق بشر » یک فرار مفتضحانه رو به جلو برای بیرون آوردن ریش قضائیه نظام ایران از چنگ نظارتِ بین المللی.

یک فرار مفتضحانه رو به جلو برای بیرون آوردن ریش قضائیه نظام ایران از چنگ نظارتِ بین المللی.

در پی رسوایی و بی آبرویی بین المللی برای دستگاه قضائیه ضد بشری رژیم حاکم بر ایران – که اسباب وهن اسلام را به عنوان یک نظام مدعی”حاکمیت دینی” فراهم کرده – فرستاده این رژیم به نشست ستاد حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار الغاء “ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران” شد!!

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب‌آبادی، معاون به اصطلاح “ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران”!!،  و به اصطلاح نماینده  رژیم ایران در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل روز  ۲۳ اسفند، در محل اجلاس “شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سوئیس،” با ناشیگری مثال زدنی و توام با وقاحت، با دست و پازدنهای بیحاصل به منظور به دست فراموشی سپردن اصل ماجرای محکومیت نظام قضائی ایران توسط جامعه بین المللی به دلیل ادامه رفتارهای وحشیانه و ناقض حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان، به سیاسی کردن محکوم شدن ایران در گزارش گزارشگر سازمان ملل در امور ایران پرداخت، و دوباره قضیه تعیین ” گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران” را «ناشی از  اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر» خواند!! و خواستار الغاء آن شد!! او اعتراف کرد که  مقامات جمهوری اسلامی «چهار بار» با – خانم عاصمه جهانگیر- گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران دیدار کرده‌اند. البته هدف از این دیدارها بهکار گیری انواع ترفندهای متقلبانه برای دورنگاه داشتن ذهن گزارشگر مزبور از جنایات صورت گرفته در زندانها وسلاخ خانه ها و شکنجه گاه ها و سیاهچالهای قرون وسطایی رژیم ایران بوده که کارگر نشده است.

کاظم غریب‌آبادی مدعی شد که رژیم ایران «دو دور از فرایند مکانیسم دوره‌ای جهانی (یو پی آر) را پشت سر گذاشته» و گزارش های دوره‌ای خود را «به طور منظم» به نهادهای معاهداتی حقوق بشری ارائه می‌کند. البته او میداند که همه این  ترفند دردی از بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی- حقوق بشری درمان نمیکند و به همین دلیل هم مورد اعتنای جامعه بین المللی نیست! با این همه او همچنین اذعان نمود که نظام حاکم بر ایران بناچار  «به طور اصولی» با «درخواست گزارشگر ویژه اقدامات قهری یک‌جانبه برای بازدید از ایران موافقت کرده» است.

عاصمه جهانگیر روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت که وضعیت  اسفناک زوال احترام به حقوق بشر در نظام حاکم بر ایران به حد هشدار آمیزی تنزل یافته است زیرا در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۳۰ تن در ایران اعدام شدند که حداقل پنج نفر از آنان زیر هجده سال داشتند و در سال جاری میلادی نیز تاکنون دست‌کم ۱۵۶ تن در ایران اعدام شده‌اند و از جانب دیگر بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی  از جمله دراویش نعمت اللهی گنابادی و صاحبان عقیده و تفکر مانند آقای دکتر محمدعلی طاهری همچنان در این کشور ادامه دارد.