شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اخبار در تصویر » کریمی قدوسی تکفیری وادار به عذرخواهی ازهموطنان اهل تسنن شد… و اخبار دیگر به روایت تصاویر

کریمی قدوسی تکفیری وادار به عذرخواهی ازهموطنان اهل تسنن شد… و اخبار دیگر به روایت تصاویر