چهارشنبه , ۹ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » عربده کشیهای خمینی ستیز محفل شیطان پرستهای موسوم به “فرقه نیوز” وابسته به مراکز “حق ستیزی” دربار هارون الرشید عباسی درولایت خود مختار و غصب شده خراسان!

عربده کشیهای خمینی ستیز محفل شیطان پرستهای موسوم به “فرقه نیوز” وابسته به مراکز “حق ستیزی” دربار هارون الرشید عباسی درولایت خود مختار و غصب شده خراسان!

 

جفا به میراث بنیانگذار انقلاب اسلامی

خط امامیهای پیرو سعیدامامی تکفیری، در اداره تکفیری فرق و ادیان جولان میدهند و امکانات سازمان تبلیغات اسلامی را با شیوه تکفیریان در خدمت خط مشیِ تکفیریِ“خمینی زدایی” کامل قرار داده اند.

شاگردهای قد و نیمقد مکتب قرآن”سعید طوسی” که در وقاحت و دریدگی و پررویی نمونه اول تاریخ بشریت هستند و بر پیشانیهای سیاهشان مُهر “استالینیسم  کمونیستی” خودنمایی میکند – یُعرَف المجرمون بسیماهُم فیوخذ بالنواصی و الاقدام” – ،  برعلیه صراط مستقیم اسلام ناب محمدی – یعنی “طریقه تصوف و عرفان اسلام و مکتب درویشی و فقر الی الله”- برعلیه میراث آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به”هندی” عربده ای از حلقومِ تباهشان در میکنند!! فریادی که به زوزه های گرگ و عوعوی سگهای لاهث در شبهای مهتابی مانسته است!

آنچه توسط جاسوسان منحوس و ابلیس پرستان مایوس و مزدورانِ ورشکستهء کاسه لیس استالینیسم روس خودنمایی میکند حقد و حرص و حسد این کِلاب نجس الوجود است. سند این گفتار در دوتصویرزیر به ثبت تاریخ میرسد: