شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » قضیه احضار روح و جنگیری و هیپنوتیسم در میان اعضای عالی رتبه نظام بیخ دارد!

قضیه احضار روح و جنگیری و هیپنوتیسم در میان اعضای عالی رتبه نظام بیخ دارد!

اعتقاد راسخ سران نظام به جنگیری و احضارروح

آنچه درسطور زیر میخوانید ماجرای شرکت محسنی اژه ای در یک جلسه احضارروح و جنگیری در  دورانی است که دراوایل انقلاب در قوارهء شاگردِ جلادِ اوین “لاجوردی قصاب”،  به بازجویی اززندانیان سیاسی در سیاهچال اوین سرگرم بود.

پیش از پرداختن به ادعاهای باطل محسنی این توضیح لازم است کهمعلوم نیست “هیپنوتیزورِ مذکور” (با نام دکترریاضی!!)  در داستان تخیلی محسنی اژه ای جنایتکار معاون لاجوردی غدار چه کسی بوده و چکار میکرده. اما دروغ داستان توهمی محسنی ازآنجا آشکار میشود که تاکنون در تاریخ هیپنویسم نقل نشده که فردی با خواندن اوراد دیگران را بخواب ببرد. هیپنوتیسم اززمان فروید دارای متد و روش علمی است و نوعی از انواع خوابگری مصنوعی – درکنار خواب طبیعی- به شمارمیرود و امروزه درتمام بیمارستانها و مراکز درمانی مشهورجهانی مورد استفاده است.

ماجرای هیپنوتیزم شدن محسنی اژه‌ای

محسنی اژه‌ای امروز در نشست خبری خود با اشاره به خاطره‌ای از هیپنوتیزم خود توسط یکی از همدست های قطب‌زاده در ماجرای کودتای اوایل انقلاب ندعی شد: من از قبل انقلاب موضوع هیپنوتیزم را شنیده بودم و نسبت به این موضوع کنجکاو بودم تا زمانی که در ارتباط با کودتای قطب‌زاده، فردی به اسم دکتر ریاضی دستگیر شد و در زندان اوین بود. آن زمان این فرد مرتب به آقای لاجوردی که دادستان وقت بود و من نیز معاون وی بودم نامه می‌نوشت و مدعی بود که می‌تواند با استفاده از قدرتش جنگنده‌های عراقی را روی هوا نگه دارد و به قول خودش ماشین جنگی عراق را متوقف کند. یک روز شهید لاجوردی من را خواست و به من گفت که این شخص نامه‌های بسیاری نوشته و شما این موضوع را بررسی کن. من به ایشان گفتم که این موضوع کاملا مسخره است ولی شهید لاجوردی از من خواست که با وجود غیرمعقول بودن این ادعا با وی صحبت کنم. وقتی من با این فرد ملاقات کردم او دوباره ادعاهای خودش را مطرح کرد و گفت که من می‌توانم کمک زیادی کنم و حتی ماشین جنگی عراق را متوقف کنم و آنقدر بر سر این موضوع اصرار داشت که من به وی گفتم که بیایید یک کار ساده‌تر انجام دهید، اینکه به جای متوقف کردن هواپیماهای عراقی در هوا، در این زندان را باز کنید و بیرون بروید و من به شما قول می‌دهم که اگر توانستید این کار را بکنید ما هیچ کاری با شما نداریم. ولی او در جواب به من گفت که من مجاز نیستم از قدرتم برای مصارف شخصی‌ام استفاده کنم. محسنی اژه‌ای افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد آقای قطب‌زاده و تیم‌شان با هدف ارتباط با روح برخی افراد با این فرد مرتبط شده بودند لذا من با توجه به پاسخ این فرد گفتم شما اگر مدعی تأثیر روشتان و ادعای خودتان مبنی بر هیپنوتیزم هستید حداقل کاری کنید تا من به خواب هیپنوتیزمی بروم. در آن لحظه علاوه بر من و این فرد دو نفر دیگر نیز در اتاق حضور داشتند و این فرد شروع کرد به ورد خواندن، ولی هرچه بیشتر ورد خواند هیچ اتفاقی نیفتاد؛ لذا آن زمان بود که من متوجه شدم که این ادعاها کاملا غیرمعقول و غیرمنطقی است. ایسنا این خبر را منتشر کرد.