سه شنبه , ۸ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » “فرقه نیوز” ، به بهانه جانبداری از “اهل حق” بار دیگر باطن خبیث و صوفی ستیز خود را آشکار کرد!

“فرقه نیوز” ، به بهانه جانبداری از “اهل حق” بار دیگر باطن خبیث و صوفی ستیز خود را آشکار کرد!

سایت تکفیری فرقه ساز و پشت هم انداز موسوم به “فرقه نیوز” متعلق به بارگاه هارون الرشید خلیفه عباسی غاصب در استان خراسان، به بهانه جانبداری از دراویش “اهل حق” بار دیگر باطن خبیث و صوفی ستیز خود را آشکار کرد!

سلسله علّیه علویه رضویه نعمت اللهیه گنابادی تنها سلسله ای است که در فرمان کتبی و حکم حکومتی آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به “هندی” بنیانگذار نظام “جمهوری اسلامی” مورد حمایت کامل شرعی و قانونی قرار گرفته و آیت الله العظمی خمینی در این فرمان مکتوب در سال 1360 موکدا قطب سلسله گنابادی را “رئیس الفقرا آقای سلطانحسین گنابادی وفقه الله لمراضیه” یادکرده و هرگونه اقدام غیرقانونی درمورد ایشان و متعلقان ایشان در سراسر ایران  جرم قانونی و حرام شرعی و مستوجب مجازات دانسته است.

روز سوم اسفند سال 1367 نیز آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی با صدور “منشور روحانیت” تبیین کرد که خطر پیش روی نظام حاکم بر ایران که بقای آن را تهدید میکند از جانب ارباب عمامه و عبا و ریش و پشم ناشی میشود که به علت تحجر یا وادادگی،  تیشه به ریشه اسلام و نظام میزنند. و در وصیت خویش به حاج سیداحمدآقا خمینی از ضرورت حفظ حرمت اصحاب تصوف و عرفان حقیقی مکررا یاد کرد. آنچه از مفاد مکتوبات و اظهارات آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی به دست می آید همان مکتبی است که “خط امام” نامیده میشود.

پیروان “خط امام”، پس از درگذشت آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی، در بستر خمینی سیتزی و خمینی زدایی، یکایک تصفیه شده و “خط امامی ها” یعنی پیروان “خط سعید امامی کمونیست نفوذی کنفدراسیونی مارکسیست لنینیست مائوئیست” خمینی را به موزه تاریخ سپردند و پیروان او را بطور خزنده ازمیان برداشتند.

خط امامی های تقلبی قلابی پیرو سعید امامی مارکسیست لنینینیست مائوئیست که پرچم داس و چکش کمونیسم را بر سر در اداره تکفیری فرق و ادیان به اهتزاز درآورده بود با پاره کردن حکم حکومتی آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی، درویشی را خطر استراتژیک برای نظام معرفی کردند و با استناد  به قول و گفته “سعید امامی تکفیری” برای دراویش خط و نشان کشید و درجهت امحاء این طایفه جدّ و جهد بلیغ کردند. دم و دنبالچه های جانور خزنده خطرزا یعنی سعید امامی تکفیری، همین عبا عمامه ای های موسوم به ضابطان اسلام ستیز تکفیری قضایی هستند که اداره تکفیری فرق و ادیان را پایگاه جولان خود نموده و با برخوردای کامل از چتر امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران با کینه توزی به نبرد با اسلام ناب محمدی و جهان بینی آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی سرگرمند و”سالروز صدور منشور روحانیت” یعنی سوم اسفند – مصادف با روزجهانی درویش- را یک روز معین از “تاریخ اسلام انگلیسی” عنوان میکنند تا وابستگی خود را بیش از پیش به استالینیسم روس و اسلام ناباب داس و چکشی تبیین نمایند.

سایت تکفیری فرقه نیوز حالا کارش از فرط کسادی به جایی رسید که حتی از پرواز پرنده های مهاجر در فصل سرما هم میخواهد بهانه ای برای برون فکنی درون پر از حقد و حسد و کینه خود بر علیه آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی از طریق حمله مکارانه به دراویش و صوفیه صافی طوّیه نعمت اللهیه گنابادیه بهره جوید!

پایگاه فعالیتهای تکفیری این مارکسیست لنینیست مائوئیستهای ورشکسته پیرو خط سعیدامامی تکفیری امروز بارگاه هارون الرشید زمان یعنی ابراهیم رئیسی و پدرزن او احمدعلم الهدی است که آستان قدس امام هشتم را بناحق غصب کرده و حق امام هشتم را چپاول نموده اند،  تا آن را درراه ترویج حرام و باطل  مورد اسراف و تبذیر قرار داده وبا اهل الله یعنی دراویش و فقیران و صوفیان- بااستناد به متن صریح فرمان آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی- و بویژه در سمت سوی خمینی ستیزی و اسلام زدایی برای خرسندی اربابان دنیاپرست مارکسیست استالینیستی خود دست و پا بزنند.

متن مکتوب در سایت کذائی فرقه نیوز برای ثبت در سینه تاریخ به شرح زیر ثبت میشود:

به گزارش فرقه نیوز_ در پی شدت کاهش دما در غرب کشور سرکرده فرقه اهل‌حق در یک حرکت قابل تقدیر از مریدان خود درخواست کرد از شکار پرندگان خود‌داری کنند و مطیع قوانین باشند.

نصرالدین حیدری طی بیانیه‌ای از جامعه اهل حق درخواست کرد با رعایت کردن قوانین از شکار پرندگان منطقه خودداری شود و اصول اولیه انسانی رعایت شود.

این حرکت قابل تقدیر سرکرده فرقه اهل حق با استقبال پیروان آن همراه بود، به نحوی که جامعه اهل حق در یک حرکت انسانی به صورت هماهنگ با مراقبت از پرندگان غذای آن‌ها را فراهم کردند.

دعوت سرکرده فرقه اهل حق به رعایت قوانین در حالی قابل تقدیر است که فرقه صوفیه گنابادیه با تحریک فقرا و سیاه نمایی، پیروان خود را در مقابل قانون قرار می‌دهند تا خوراک رسانه‌ای رسانه‌های معاند فراهم شود.