چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اخبار در تصویر » صدا و سیما به همان ا ندازه که از نظر تولید محتوایی کم می آورد، بودجه در خواستی خود را چاقتر و کلان تر میکند!

صدا و سیما به همان ا ندازه که از نظر تولید محتوایی کم می آورد، بودجه در خواستی خود را چاقتر و کلان تر میکند!

اخبار به روایت تصاویر