سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » فرخنده باد یوم الله روز جهانی درویش

فرخنده باد یوم الله روز جهانی درویش

 جاسوسهای منحوس و مبلغان فرومایه “اسلام مارکسیستی”روس، خسته و از پاافتاده و مأیوس از بزرگداشت بین المللی روزجهانی درویش کلب لاهثند!

ضابطان قزمیت قوه قضائیه زیرچترقرارگاه ثارالله میکوشند تا آیت الله سیدروح الله موسوی مصطفوی خمینی را پیرو تشیع انگلیسی و اسلام انگلیسی جابزنند. درحالی که مهر “داس و چکش” مکتب التقاطی “اسلام مارکسیستی” شان بر پیشانیهایشان، وابستگیشان به اجانب را فریاد میزند. این جاسوسهای منحوس که مملکت را به چین و روس داده و خود محزون و مایوس از اعتلای اسلام محمدی و طریقت فقر و درویشی و تصوف و عرفان اسلامی در شِکوِه و عذابند، روز سوم اسفند مقارن با صدور منشور روحانیت /به قلم آیت الله سیدروح الله خمینی/ را به دست فراموشی میدهند تا ماجرای کودتای رضاشاه پهلوی را به خیال خود زنده و تجدید کنند. این اراذل تکفیری تفاله های مکتب التقاطی اسلام مارکسیستی پرویز لاشائیها و داریوش همایون ها هستند که خودشان را پشت اسم کذائی و مستعار “احمدرشیدی مطلق” استتار میکردند تا به اساس جهان بینی اسلامی و توحیدی آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی یورش و هجوم بیاورند!

این اراذل تکفیری که شاگردان مکتب سعیدطوسی لواطگر و صادق لاریجانی چپاولگر و همدستان اسلام ستیز و خمینی زدای آنها و عده ای جاسوس منحوس و مایوس هستند که از حاشیه مطلق امن برای همه خلافهایی که میکنند برخوردارند در نهایت رسوایی درروز جهانی درویش در سوم اسفند، بازهم به تحریف تاریخ روی آورده و اباطیلی خالی از حقیقت سرهم بندی کرده اند. اسناد و مدارک جنایتهای این اراذل و اوباش تکفیری سالهاست که در پهنه بین المللی در برابر چشم وکلا و قضات و حقوقدانان جهانی قرار دارد و در هر نشستی مانند پتکی بر سر ایادی رژیم در سطح بین المللی فرود می آید! اما هیهات از این همه وقاحت و پرروی و بی آبرویی!

 

اباطیل مندرج در سایت تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان به شرح زیر است: