چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تجمع اعتراضی هزاران نفر مقابل مجلس شورا

تجمع اعتراضی هزاران نفر مقابل مجلس شورا

امروز سه‌شنبه سوم اسفند 95هزاران نفر مقابل مجلس شورا تجمع اعتراضی برگزار کردند.

از ساعت 10 و سی دقیقه روز سه‌شنبه سوم اسفندماه 95 حدود 1000تن از بازنشستگان پرستاری از سراسر کشور تحت عنوان پیشکسوتان پزشکی در مقابل مجلس شورا تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان اضافه شدن حقوق و مزایایش خود شدند. اکثریت تجمع‌کنندگان از زنان پرستار هستند.

همچنین از ساعت هفت و سی دقیقه روز سه‌شنبه سوم اسفندماه 95 چهارصدتن از بازنشستگان کشوری استان خراسان رضوی در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان پلاکاردهای در دست دارند که روی آن نوشته شده است: ”ما بازنشستگان کشوری خواهان همسان سازی حقوق و بیمه و کارآمد با سایر وزارتخانه‌ها هستیم».
و از ساعت 9 و سی دقیقه روز سه‌شنبه سوم اسفندماه 95 صد و پنجاه تن از فرهنگیان بازنشسته سال 95 آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزارکردند.
تجمع‌کنندگان با خود پلاکاردهای همراه دارند که روی آن نوشته شده است: ”سال 95 رفت اما پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 95 پرداخت نشد چرا؟ پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 95 کو؟

یادآوری می‌شود: فرهنگیان بازنشسته سال 95؛ هفته گذشته در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همچنین از ساعت 7صبح روز سه‌شنبه سوم اسفندماه، 95- هزار و دویست نفراز مهندسان و کارشناسان و پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات مقابل مجلس شورا تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان قرارداد مستقیم و استخدام رسمی خود توسط شرکت مخابرات و امنیت شغلی شدند.