دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آه و ناله های مذبوحانه دادستان کل کشور، بعد از شکست در برابر اراده آهنین دکتر مهدی خزعلی

آه و ناله های مذبوحانه دادستان کل کشور، بعد از شکست در برابر اراده آهنین دکتر مهدی خزعلی

پس از این که دکتر مهدی خزعلی با اعتصاب خشک 13 روزه و دست شستن از جان خود هیچ راه و چاره ای به غیر از قبول شکست برای لشگریان ظلم و استبداد باقی نگذاشت و در نهایت حکم آزادی ایشان دیروز جمعه ۲۹ بهمن ماه با حضور رئیس زندان اوین در بیمارستان طالقانی به او ابلاغ شد، امروز ۳۰ بهمن ،آه و ناله ها ی دادستان کل کشور به هوا برخواست و در یک فرافکنی مذبوحانه گفت:
اعتصاب غذا کنندگان نمی توانند از عدالت بگریزند

امروز می بینیم که فردی که مرتکب جرم شده و طبق موازین قانونی باید متناسب با جرم خود مجازات شود، با ورود به زندان شروع به اعتصاب غذا می کند و با انتشار این خبر در شبکه های اجتماعی شروع می کنند اعتراض به این که این فرد در حال مرگ است در حالی که وقتی همین فرد به بیمارستان برای مداوا منتقل می شود اجازه مداوا به پزشکان نمی دهد تا مظلوم نمایی کند