سه شنبه , ۷ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » این بار خط دهندگان پشت صحنه ، پیش از آنکه «آقا» را کوک کنند ، تحلیل را به «صادق خان» داده بودند! /به قلم رضا کملک

این بار خط دهندگان پشت صحنه ، پیش از آنکه «آقا» را کوک کنند ، تحلیل را به «صادق خان» داده بودند! /به قلم رضا کملک

نعل وارونه ی صادق خان !
حملات روز افزون صادق لاریجانی به فتنه گران ! خودجوش یا سفارشی!
—- چرا اینقدر دروغ ؟ چه کسی گفته ، جمعیت ۲۲ بهمن میلیونی بود !؟

با یاد خدای زندانیان مظلوم سیاسی
همانگونه که پیش از این ، نزدیک بودن برکناری صادق خان را نوید داده بودم، اخیرا مطلع شدیم که دفتر حضرت !قا و سردار ضد خلق سلیمانی ، به لاریجانی گوش زد کرده اند ، با توجه به حساسیت معظم اله نسبت به فتنه ، در صورت حملات تند تر نسبت به فتنه گران ، بعید نیست که نظر ایشان در مورد شما تغییر کند !؟
درست به همین دلیل است ؛
حملات اخیر ایشان از جمله به استهزا گرفتن پیشنهاد محمد خاتمی به آشتی ملی !
لذا در ماه های پیش رو تا انتخابات فرمایشی باید بیش از پیش منتظر طوفان های تبلیغاتی این قوه ی فاسد اخلاقی ، رشوه گیر و ظالم علیه جناح مقابل باشیم .
چرا که شاید متضمن ماندگاری او و نیز رضایت خاطر مبارک !قای خامنه ای را هم فراهم سازد !؟
صادق خان قبل از حضرت !قا !!!
جالبتر آنکه ، اینبار بر خلاف همیشه که صادق خان بعد از هر سخنرانی و موضع گیری رهبر! ، بلافاصله همچون مرغ مقلد صحبت های خامنه ای راتکرار می کرد !
چون نویسندگان و خط دهندگان پشت صحنه ، پیش از آنکه !قا را کوک کنند ، تحلیل را به صادق خان داده بودند !
لذا یک روز زودتر از حضرتش ، این لاریجانی بود که در برابر پیشنهاد آشتی ملی موضع گیری کرد که جای تامل بسیار دارد !!!
مضافا کارکرد دیگر این موضع گیری ، برای لاریجانی ها می تواند تحت اشعاع قرار دادن و فرافکنیِ نا کارآمدی این قوه در قضاوت از جمله گستردگی انواع فساد ها در محاکم باشد .

— خامنه ای و حاکمان دروغ می گویند !
رژیم نا مشروع بر دروغ استوار است !
به شهادت شرکت کنندگان بی طرف ، حتی ده در صد ملت هم نیامده بودند !؟

گویندگان خارجی این اخبار جعلی ! خبرگزاری های مشخصی بودند که به سفارش حاکمانشان بخاطر منافع دولت های مطبوع خود و برای مقابله با ترامپ چنین رجز خوانی را مطرح کردند !
اگر خامنه ای راست می گوید فقط دو ساعت به مخالفین اجازه تجمع دهد تا ببینند نود در صد مردم چه هنگامه ای بر پا می کنند !
شما صحنه های تظاهرات امروزِ آمریکا را ملاحظه کنید تا بفهمید آزادی یعنی چه !؟
آنگاه قضاوت خواهید کرد که آیا آمریکا مستحقِ مرگ است یا آخوندها !؟
خامنه ای حتی جرات نمی کند یک صدم آمریکا به مردم ایران آزادی عمل دهد ! که البته همه ی دیکتاتور ها اینچنین اند !

با آرزوی نجات ملت طاعون زده ی ایران از زیر یوغ این قوم عجوج و مجوج .
با احترام — رضا ملک