پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » خلیج تایمز : پیروزی تندروها در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ یعنی بازگشت ایران به دوره ی احمدی نژاد

خلیج تایمز : پیروزی تندروها در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ یعنی بازگشت ایران به دوره ی احمدی نژاد

خلیج تایمز نوشت: حسن روحانی یک شخصیت میانه رو است که بدون او ایران ممکن بود به یک کشور با شرایط ناخوشایند در جهان تبدیل شود. حسن روحانی نمی تواند نسبت به نتیجه انتخابات ماه می ایران که آینده او را در پروژه تغییر وضعیت جهانی تعیین خواهد کرد بی توجه باشد.

به گزارش «انتخاب»؛ امروز کمتر از دوسال است که از آمدن ایرانی ها به خیابان ها و جشن گرفتن آنها برای امضای توافق هسته ای می گذرد و آمریکا خود را با فرمان اجرایی و مننوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا توسط ترامپ هدف خشم عمومی قرار داده است. همین مساله ضربان قلب تلاش های روحانی برای بازیابی روابط ایران و غرب را بیشتر کرده است.

جایتعجب نیست که روحانی و ظریف روزهای سختی را همراه با خشم از اقدامات رییس جمهور آمریکا بگذرانند. رییس جمهوری که با این اقداماتش هدیه ای را به تندروهایی داده که با توافق هسته ای موافق نبودند. در حالی که روحانی ترامپ را یک سیاست مدار تازه کار می خواند که نمیداند در جهان چه میگذرد، ظریف وزیر خارجه ایران می گوید این اقدامات ترامپ ثابت کرده که ادعاهای دوستی آمریکا با مردم ایران بی پایه و اساس بودهاست.

هر دو دلایل متقنی برای نگرانی دارند. آنها از زمانی که در سال 2013 روی کار آمده اند توافق هسته ای را به بن مایه اصلی سیاست های روحانی تبدیل کرده اند. 

بعد ای یک دهه که از اعمال تحریم ها علیه ایران، پیروزی روحانی برای برگرداندن شرایط قبلی بوده است . این نیاز همچنان در میان طبقه کارگر و طبقه متوسط این کشور دیده می شود. حتی اقتصاددانان اصواگرا هم مدعی اند که تورم پایین آمده است. این یکی از موفقیت های اصلی روحانی در زمینه اقتصادی است اما رکود عمیق تر شده است.

بدون هاشمی، روحانی به نظر آسیب پذیر تر می رسد. اما اگر تندروها موفق شوند او را عقب برانند، ایران مجددا به وضعیت نامناسب دوره محمود احمدی نژاد باز خواهد گشت.

دوره چهار ساله حسن روحانی به سالهای احمدی نژاد پایان داد اما دستاوردهای میانه روانه این سالهای گذشته میتواند به راحتی مجددا معکوس شود. دوران روحانی تا حد توان به ایرانی ها کمک کرده کرده و همچنین باب قابل توجهی به سمت جهان باز شده است.