سه شنبه , ۸ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » ارتش سایبری بسیج با هژده هزار مزدور به لشگر سایبری سپاه پاسداران افزوده شد! وزارت اطلاعات رژیم ایران “سازمان اطلاعات خارجی” به راه انداخت!!

ارتش سایبری بسیج با هژده هزار مزدور به لشگر سایبری سپاه پاسداران افزوده شد! وزارت اطلاعات رژیم ایران “سازمان اطلاعات خارجی” به راه انداخت!!

در ادامه ابراز نگرانیهای روزمره مسئولان ریز  و درشت و قدونیم قد نظام از تاثیر فضای مجازی – که به گفته مسئولان نظام- از خارج کشور /برای نفوذ در حوزه و دانشگاه و کارخانه و مزرعه و خانه و خیابان وبه منظور تحریک مردم ایران برعلیه نظام در داخل کشور/ هدایت میشود، وزارت اطلاعات همگام و همدست با اطلاعات بسیج و اطلاعات سپاه دست به گسترش هرچه بیشتر کمّیت مزدوران خود دررده های گوناگون و در شمول سازمانهای جدیدالتاسیس زده است.

بنا به اخباری که شب گذشت در سایت شبتاب انتشار یافت، وزارت اطلاعات نظام حاکم بر ایران – در جلسه ای با حضور دبیرشورایعالی امنیت ملی (پاسدار علی شمخانی)، وزیر اطلاعات (آخوند محمودعلوی)، معاون ریاست جمهوری،… و سایر مقامات امنیتی – اعلام کرد که یک قسمت مهم از وزارت اطلاعات – که از بدو تاسیس  این وزارتخانه، «معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های» نامیده میشد-  اکنون کارخود را به صورت یک سازمان مستقل اطلاعاتی ادامه خواهد داد. ایجاد یک سازمان اطلاعاتی جدیدالتاسیس با استخوانبندی تازه ضرورتاً  به معنای برخورداری از  اختیارات وسیعتر با دست بازتر  برای تصمیم گیری مستقل، و نیز دسترسی به  بودجه کلان تر و پرسنل بیشتر است. تاسیس یک سازمان اطلاعاتی مستقل و جدید در شرایطی صورت تحقق به خود گرفته است که نظام حاکم بر ایران تاکنون   ۱۶ سازمان اطلاعاتی در اختیار داشته!!

اخبار موجود از داخل کشور گویای آن است که این تغییر و تحول و بیرون گذاشتن “معاونت اطلاعات خارجی و نهضتها” ی وزارت اطلاعات در خارج از چهارچوب وزارت اطلاعات به این دلیل انجام میشود که رژیم یک کلان طرح اطلاعاتی تدوین کرده و قرار است دولت جدید که پس از انتخابات اردیبهشت ماه 1396 مسئول امور اجرائی نظام میشود ، عهده دار آن گردد.

تفاوت چشمگیری که  این تغییر و تحول  ساختاری بوجود می آورد  آن است که  دردسر آفرینیهایِ ناگزیری که عملیات خارج از مرزِ دستگاه اطلاعاتی جدیدالتاسیس رژیم در کشورهای دیگر بوجودخواهد آورد، وزارت اطلاعات – به عنوان جزئی از کابینهء دولت- را  به دردسر نخواهد انداخت و  دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهد بود!

اخبار رسیده از داخل کشور نشانگر آن است که مقامات ریز و درشت و قدونیم قد رژیم به این واقعیت اعتراف دارند که شیوه  ناکارآمد پخش پارازیت و فیلترینگ موانع قابل اعتمادی برای انسداد ماهواره و اینترنت به شمار نمیروند. پس به این صرافت افتاده اند که شیوه مبارزه را از امواج متوجه تولیدکنندگان و فرستندگان آن امواج – یعنی اطلاعات و اخبار صحیح- بنمایند و آن مراکز را درخارج کشور از دور خارج کنند!

در این راستا، مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب در گفت‌وگو با تسنیم مدعی شد که  هر مدیری نسبت به اندیشه‌های رهبری کم‌لطفی کند، توسط مردم کنار زده می‌شود!!

مهدی صرامی

مهدی صرامی، مدیر مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب: اگر در این دوره کم‌لطفی نسبت به اندیشه‌های ولایت صورت گرفته باشد باید دعا کرد که مدیران خود را ارتقا بدهند وگرنه باعث عقب‌ماندگی و خسران آن مجموعه مدیریتی خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، مهدی صرامی، مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی از بازدیدکنندگان نمایشگاه «اندیشه راقی» بود.

وی در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرگزاری تسنیم «پویا» با بیان اینکه بازدید از نمایشگاه «اندیشه راقی» بسیار خوشحال کننده است، گفت: ظرفیتهای مختلف تحلیل، تبیین و ترویج دیدگاهها و اندیشه مقام معظم رهبری را شاهدیم که گروهها و مؤسسات مختلف برای نخستین بار دور هم جمع شدهاند و در این رابطه مفاهمه میکنند.

صرامی با اشاره به اینکه کنار هم قرار گرفتن این مجموعهها دارای دو فایده است، گفت: اولین فایده آن ظاهری و از جهت نمایش آن است و فایده دوم آن معنوی است و آن  بهتر شدن و توسعه روابط بین آنها است و باعث میشود که مفاهمات بین آنها هم‌افزاتر شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه فراتر از حد انتظار بود، گفت: نمایشگاه برای اینکه بتواند در سالهای بعد نیز مؤثرتر به فعالیت خود ادامه دهد باید این مجموعهها ارتباطات خود را در یک قالب ساختارمند استمرار بدهند و آن بهوسیله یک سازمان مردمنهاد امکان پذیر است که باید ایجاد شود و سپس با سرمایه‌گذاری و تقویت آن نهاد اندیشه ولایت ترویج پیدا کند.

مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با ابراز اینکه یک پیشنهاد برای برگزاری نمایشگاه در سالهای آتی دارد که اجرایی شدن آن نیز در سال آینده امکان پذیر است، گفت: برای اینکه نمایشگاه در سالهای آینده بتواند فعالیتی مؤثرتر داشته باشد باید برای مخاطبین خاص‌تر یک مسیری طراحی شود که متناسب با آنها خروجیها طراحی و فضاسازی شود.

وی افزود: مثلاً برای کودکان، نوجوانان، دانشآموزان و دانشجویان یک برنامهای مشخص وجود داشته باشد که آنها  در نمایشگاه حضور پیدا کنند و از آن  نهایت استفاده  را ببرند، بهگونهای که وقتی یک جوان یا نوجوان، از در ورودی نمایشگاه وارد میشود و پس از یک الی دو ساعت بازدید از آن وقتی به در خروجی نمایشگاه رسید، سطح آشناییاش با اندیشه مقام معظم رهبری ارتقا پیدا کند.

صرامی با تذکر اینکه مهمتر از آشنا کردن شخص با اندیشههای مقام معظم رهبری، برانگیختن احساس تکلیف و مسئولیت در شخص است، گفت: این کار برای تعمیق و ترویج این اندیشه در سطوح مختلفی که فرد با آن درگیر و در ارتباط است، مؤثرتر است.

وی در رابطه با ارزیابی‌اش از عدم استقبال مدیران دولتی و بهویژه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه «اندیشه راقی» گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام این وزارتخانه است و مدیری که در آنجا قرار میگیرد باید بداند که در چه جایگاهی قرار گرفته است که تابلویش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و طبیعتاً باید به سطح معارف خود بیفزاید و بینش خود را تعمیق بخشد و مدیران آن باید حداقل شناختی نسبت به مسائل اسلامی داشته باشند.

صرامی با اشاره به اینکه حداقل وظیفه مدیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آشنایی با اندیشه مقام معظم رهبری است، افزود: این مدیران باید بتوانند با وظیفه خود که پیادهسازی اندیشههای مقام معظم رهبری است حداقل آشنایی را داشته باشند.

وی تأکید کرد: اگر در این دوره کملطفی نسبت به اندیش ههای ولایت صورت گرفته باشد، باید دعا کرد که مدیران آنجا خود را ارتقا بدهند و در غیر این‌صورت در طول مدت انقلاب اسلامی بهتجربه دیدیم که کمتوجهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اندیشه مقام معظم رهبری باعث عقبماندگی و خسران آن مجموعه مدیریتی شده است و در نتیجه مردم تصمیم گرفتند  آنها را کنار بزنند؛ چراکه انقلاب یک جریان پیشرونده است بالاخره کسی که بخواهد از گردونه انقلاب اسلامی خارج شود از مسیر پیشرفت خارج میشود.

انتهای پیام/*