سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » شرکت در خیمه شب بازی۲۲ بهمن افزایش اعدامها و زجر زندانیان را به دنبال خواهد داشت!/به قلم رضا ملک

شرکت در خیمه شب بازی۲۲ بهمن افزایش اعدامها و زجر زندانیان را به دنبال خواهد داشت!/به قلم رضا ملک

بهمن روز ننگ توست — ای دیکتاتور — ای سنبل ظلمت — ای خامنه ای ۲۲
فریبی دیگر — مردم نروید که بدنبالش اعدام و زجر زندانیان افزون گردد !
اگر خامنه ای یک جو شرف و مردانگی داشت که ندارد !
یک روز از سال را هم به تجمع مخالفینش اختصاص می داد !

خیمه شب بازی مضحک هر ساله با اقلیتی در فضای غبارآلود !؟
اگر تو مردی و کمتر از یک عروسک نیستی یک روز را هم اختصاص بده به مخالفین حکومت !؟
آنگاه خواهی دید که نود در صد ملت چه هنگامه ای بر پا کنند .
تفاوت اسلام جعلی با اسلام علی آن است که تو با اقلیت مزدورانت بر مردم حکومت می کنی ولی علی تا مادامی که اقلیت بود خانه نشین گشت .
ولی معاویه همچون تو با سرنیزه بر اکثریت هواداران علی حکومت می کرد !
در واقع تو هم تراز معاویه ای با اشلی وسیعتر ! و اگر تنها یک روز ملت ایران فرصت داشته باشند ، آنرا فریاد خواهند کرد !
خامنه ای و اسلام جعلی او فقط بر سرنیزه و تدلیس استوار است !
اسلام خامنه ای جز بر سرنیزه ی ستمگری هرگز پایدار نخواهد ماند !

با یاد خدای زندانیان قربانی و سیاسیون در بند .
آنچه مبرهن است ، بیست و دو بهمن اختصاص به مزد بگیران خامنه ای و حکومتش دارد و بس !
با این حال رژیم به مناسبت برگزاری این روز ، خود را جر و اجر می کند !
دقت کنید که چه بمب باران تبلیغاتی سهمگینی را طی این ماه از صدها بوق دروغ پرداز رژیم ، مغز ملت را احاطه می کند تا بتواند ده درصد از مردم ایران را با حقه های فیلمبر داری به عنوان کل ملت ایران به خورد دنیا بدهد !

آری ! انسان های باشرف و قربانیان ستمگری سفاکانه ی حاکم ، غایبین اصلی این روز اند .
این گفته کاملا بجاست که در ایران جمع کل دوستداران رژیم ستم آخوندی ؛
سرجمع اصلاح طلبان با محافظه کاران ، تنها ده در صد کل جامعه ی ایرانی را تشکیل می دهند .
بر اساس این گفته ی برخی از کارگزاران رژیم ، نود در صد ایرانیان ازمخالفین رژیم حاکم و شخص خامنه ای محسوب می گردند .
البته شما ! از تابلو و تیتراژ شعار فریبکارانه ی مرگ بر آمریکا بگذرید که این شعار دشمنی آمریکا را پوشش جنایاتشان علیه ملت قرار داده اند تا با این انگ بهتر بتوانند مردم را ایزوله کنند و جنایت مرتکب شوند !
و البته بی دلیل نیست که اژدهای هفت سر در خفا ، دشمن اصلی را داخلی می داند . به بیان دیگر وحشت نیرو های سرکوبگر از تجمعات حتی کوچک ، جدی است !
آنان نه از تجمعات که از جرقه ی مبادای این تجمعات هراس دارند !
خواه این تجمع چند نفره باشد ، خواه کثیر همچون تشیع جنازه هاشمی !
آنان هر شعار و هر تلنگری را در نطفه خفه می کنند ! حتی فریاد تک نفره !
سازماندهی هسته های بیست و دونفره بسیجیان مزدور و مفت خور ، اصولا با این هدف شکل گرفته که هر تحرکی را در همان لحظه ی اول خاموش کند !
خب ! شمای مخاطب قضاوت کن آیا وقتی چکمه پوشان و سرنیزه بدستان حاکم ، سنگ ها را بسته اند و سگ ها را رها کرده اند ! با چه غروری می گویند اقتدار !!!؟؟؟
آیا این اقتدار است یا اوج ذلت! یا اوج خفت ! یا اوج شارلاتانیزم اسلام جعلی!؟
در واقع اگر خامنه ای و روحانیت فاسد حتی یک موی مردانگی و شرافت در وجودشان داشتند ! در قبال تصاحب همه جانبه ی کل مملکت ؛
فقط یک روز را ! بله یک روز از سیصد و شصت روز سال را به مخالفین حکومت وامی گذاشتند !
اما چون نه شرافت دارند و نه مردانگی ، آنان هرگز چنین نخواهند کرد !؟
” خود گویی و خود خندی ! عجب مرد هنرمندی ”
فی الواقع ، سرکوب و خشونت و خونریزی لجام گسیخته ی آخوندهای فاسد ، در کنار مزدوران محلل که به مردم می گویند تنها راه اصلاح امور رفتن به پای صندوق هاست ! سبب گشته ، تا آنان اسباب فریبکاری را برای مردم بی چاره اینگونه رقم بزنند ؛
تا هم بازار ظاهری و نمای انتخابات ها را به دلخواه فراهم سازند و هم توانسته اند در پشت پرده ، رژیم را به اهداف جنایت بارش نایل سازند .
اینگونه است که حاکمان فاسد اسلام جعلی و خونریز ، توانسته اند با تابلوی دروغین ” جمهوریت ” تا این زمان خود را بر ملت تحمیل کند !

در پایان با آرزوی سرنگونی خامنه ای و اژدهای هفت سر ظالم اش ، شاهد رهای ملت ایران از زندان بزرگ هارون الرشید باشیم .
با احترام — رضا ملک