پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تا افرادی امثال “سردار غلامحسین غیب پرور” پشت تریبون به آمریکا فحش میدهند، جای نگرانی برای درگیر کردن کشور ایران در ورطه یک جنگ خانمانسوز نیست!!

تا افرادی امثال “سردار غلامحسین غیب پرور” پشت تریبون به آمریکا فحش میدهند، جای نگرانی برای درگیر کردن کشور ایران در ورطه یک جنگ خانمانسوز نیست!!

غلامحسین غیب پرور: نفرین برکسانی که به آمریکا لبخند میزنند!

درشرایطی که عموم افراد با حزم و دوراندیش در ایران و آمریکا و در سراسر جهان  از ضرورت توجه به تغییردوران سخن میگویند و اندرز میدهند، غلامحسین غیب پرور فرمانده کل سازمان بسیج – جایگزین پاسدار محمدرضا نقدی- در سازِ ناکوک خودش میدمد و میگوید :”ننگ و نفرین برکسانی که خواهان تغییر نگاه به آمریکا و تنش زدایی هستند”!

دستهایی که توطئه سیاه خود را برای  حذف آیت الله علی اکبرهاشمی رفسنجانی  طراحی کردند بیش از پیش از پرده بیرون می زند!