شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » قرارگاه تفرقه افکن “ثارالله” دوباره در بوق انکرالاصوات سایت تکفیری”فرقه نیوز” باد انداخت!

قرارگاه تفرقه افکن “ثارالله” دوباره در بوق انکرالاصوات سایت تکفیری”فرقه نیوز” باد انداخت!

جاسوسهای منحوس و اسلام ستیزان و خمینی زُدایانِ مأیوس که بر پیشانیِ عمامه هایشان داس و چکش “کمونیستهای منحله و ورشکسته روس” را دوخته اند، و نحوستِ موجودیتِ رجس آلودِ تکفیریشان، فضای شهرها و روستاهای ایران را درسراسر استانهای کشور غبارآلود و سیاه نموده، در سنگر قلابی “اسلام نوظهور وبدعت آمیز” خود، ناشیانه سخن از “عرفان های کاذب” میرانند!!

این نامسلمانهای خبیث، و این کمونیستهایِ تکفیری اسلام ستیزِ کثیف با بیشرمی و بی حیایی هرچه تمامتر، با اتخاذ روشی خائنانه در صددند که همه جا از اسلام مایه بگذارند،  تا بتواند بر سر افعال منکَرِ خویش از قبیل اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی- عقیدتی  در زندانها کلاه شرعی بگذارند و چپاولگری بیت المال و ایلغار حق الناس را به نفع خودشان مشروعیت بخشند، امری که حاصل آن فلاکت و مصیبت زدگی بیست میلیون هموطن و شهروند ایرانی شده است! اما وجدان جمعی مسلمانان جهان به ریش چنین شیاطینِ تکفیریِ چاه پرستی حتی آب دهان نیز نمیندازد.

البته پیداست که افشایِ مقولات مربوط به این جماعتِ شیطان پرستِ تکفیری در مقالات متعدده، و استفاده مکرر از “ترکیب واژگانی” همانند “ جاسوس منحوس”؛ و “اسلام ستیز و خمینی زدای مایوس”؛ و “کمونیست منحله و ورشکسته روس”، و “تلمیذانِ دارالقرآن سعید طوس”... باعث تشدید جنون و مالیخولیا در اشباحِ این “اشباهُ الرّجالِ جن زده” گردیده است. اکنون بر ذهن توخالی و مغز پوشالی مارمولکهای تکفیریِ موسوم به “ضابطین قضایی!!” – مریدان “اسلام قلابی”- امواج خفیِّ خیفه و خوف آن چنان غلبه کرده که تار و پود قالبِ برزخیِ دستخوش جنونشان، همانند جنینِ خوکهای به سیخ کشیده، بر سر لهیبهای پر زفیر و شهیقِ جحیم، طعمهء عذاب الیم شده و طعمِ عدَم در فمّ و کامشان،  لسان اَخرَسشان را مُکرّراً متذّکرِ ذکرِ “یالیتنی کنت تراباً” کرده است!

این نامردمان آدم نمای تکفیری، هر از چند یکبار نیز اباطیلی را برای کسب مزد حرام در مرکز موسوم به اداره تکفیری فرق و ادیان شعبه خراسان سرهم بندی میکنند و در سایت تکفیری موسوم به فرقه نیوز به منظور تفرقه افکنی در جامعه منتشر میکنند، که نمونه ای از آخرین مصنوعات بدعت آمیز و جعلیات تکفیری و اختراعات قلابیشان! ذیلاً برای ثبت درتاریخ منتشر میشود.

مصطفی دانشجو با چشم پوشی از سخنان اقطاب و بزرگان فرقه گنابادیه رسما از وجود فرقه سیاسی صوفیه پرده برداری کرد.

به گزارش فرقه نیوز: عملکرد و همنوای گروهک سیاسی صوفیه با گروه‌ها و رسانه‌های معاند به نحوی است که در نظر گرفتن هر خواستگاهی غیر از سیاست به چالش کشیده می‌شود.استفاده از واژه “فرقه و قطب سیاسی” برای این فرقه گران تمام شد، به نحوی که نورعلی تابنده خشم خود را نسبت به این موضوع نشان داده و بیان کند: «قطب سیاسی، مثل این که درویشان یک قطب دیگری دارید؟ نه! قطب سیاسی یعنی چه … .» [1] اعتراض نورعلی تابنده نسبت به واژه سیاسی برای این فرقه در حالی بود که مصطفی دانشجو چند روز قبل از این موضوع با رسانه معاند صدای آمریکا مصاحبه کرد و این مصاحبه به صورت هماهنگ در اکثر رسانه‌های خارج از کشور بازتاب داده شد تا پیاده نظام غرب در قالب عرفان خودنمایی کند.شیخ المشایخ صوفیه سیاسی هم در جلسه صبح جمعه خانقاه کرج صراحتا دخالت در سیاست را رد کرد تا رویکرد مصطفی آزمایش مأذون سیاسی صوفیه را زیر سوال ببرد. یوسف مردانی در این جلسه بیان کرد: «ما در سیاست به هیچ وجه دخالت نمی‌کنیم زیرا سیاست آلودگی دارد و با دروغ و نفاق همراه است و تصوف و درویشی ضد همه این‌ها است. این حرکاتی است که اشخاص به میل خود انجام می‌دهند که نه به سلسله ربط دارد و نه به دین ربط دارد، دین هیچ گاه به کسی توهین نمی‌کند. زیرا ائمه بر علیه حکومت‌های آن زمان که حتی ظالم بودن قیام نکردند … . دوست نادان هستند که دخالت‌های بی‌جایی می‌کنند و اختلافاتی هم به وجود می‌آوردند که این موضوع مطلقا هیچ ربطی به تصوف و درویشی ندارد.» [2]فرار نورعلی تابنده و یوسف مردانی از برچسب سیاسی در حالی صورت گرفت که تجربه تجمعات و اغتشاشات غیرقانونی این فرقه، ثابت کرده بود در عصرحاضر هدایت فقرا توسط مشاوران سیاسی صورت می‌گیرد و عملا باید از سایت مجذوبان نور به عنوان قطب و هدایت کننده فقرا یاد کرد.سایتی که اخیرا با انتشار مطلبی از مصطفی دانشجو ‌صراحتاً به سیاسی بودن صوفیه گنابادیه و سیاست‌ورزی‌های اقطاب و مشایخ آن از گذشته تا امروز اشاره و بر این حقیقت، مهر تأیید گذاشت تا ثابت شود دود عملکرد سیاسی این فرقه به گونه‌ای در چشم اقطاب و بزرگان رفته که مصطفی دانشجو دربرابر اقطاب و شیوخ عرض اندام می‌کند و صحبت تمام آن‌ها را زیر سوال می‌برد تا جایگاه پوچ نورعلی تابنده در برابر مشاوران سیاسی به وضوح مشاهده شود. مصطفی دانشجو با بیان مصادیقی از فعالیت‌های سیاسی اقطاب گذشته، نوشت: «… هر یک از بزرگان و اقطاب صوفیه … در زمانه‌ی خود سیاستمدارانی بزرگ بوده‌اند … گاهی این سیاست تنبیه و تذکر، در تاریخ پررنگ است و خودنمایی می‌کند و گاهی کمرنگ و پنهان است.» [3]مصطفی دانشجو پا را فراتر گذاشت و به تجربیات سیاسی نورعلی تابنده اشاره و آن را عامل فعالیت‌‌های به زعم خود موفقیت‌آمیز دراویش در حوزه سیاست عنوان کرده و در انتها چنین نتیجه ‌گرفت: «تمامی انسان‌ها و از جمله دراویش و به دنبال آن، همه‌ی مکاتب اعتقادی و از جمله مکتب درویشی، چه در حوزه‌ی عام و چه در حوزه‌ی خاص، سیاسی محسوب می‌شوند. در نتیجه، مکتب درویشی در تئوری و عمل، مکتبی اعتقادی-سیاسی است».[4]اعلام رسمی موجودیت سیاسی، توسط مصطفی دانشجو، خبر از شروع فصل تازه صوفیه سیاسی می‌دهد و می‌توان از آن به عنوان سرآغازی یاد کرد که مشاوران سیاسی این فرقه برای رسیدن به هدف اربابان خارجی خود، حتی نسبت به سخنان اقطاب و بزرگان فرقه چشم پوشی می‌کنند.

پی نوشت:

[1]. جلسه سخنرانی نورعلی تابنده مورخ 9 اردیبهشت 95، خانقاه امیرسلیمانی تهران.

[2]. جلسه سخنرانی یوسف مردانی مورخ 19آذر95، خانقاه اصفهانی‌های کرج.

[3]. مقاله مصطفی دانشجو “درویشی و سیاست” سایت مجذوبان نور، مورخ13 بهمن95.

[4]. همان.