سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » وزیر اطلاعات تشریح کرد: ورود و استقرار تجهیزات ایمنی توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است. این تجهیزات نه امنیتی است، نه اطلاعاتی!

وزیر اطلاعات تشریح کرد: ورود و استقرار تجهیزات ایمنی توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است. این تجهیزات نه امنیتی است، نه اطلاعاتی!

برای سلامت امنیتی نهاد ریاست جمهوری یعنی چه؟

چندی پیش از این، آخوند آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه – که بانگ بیماری مزمن او در افساد فی الارض و چپاول حق الناس گوش فلک را کر کرده است- در یک پاتک ناشیانه برعلیه  ریاست جمهوری،  تهیه تجهیزات امنیتی توسط نهاد ریاست جمهوری را بهانه قرار داده وعنوان کرده بود: «ورود این تجهیزات با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»

به اظهار خبرگزاری موسوم به فارس – ارگان رسمی سپاه پاسداران- سید محمود علوی وزیر اطلاعات در پاسخ به پرسشها ثلاثه مطروحه فوق گفت:

الف: ممکن است برای اطمینان و برای سلامت امنیتی نهاد ریاست جمهوری، وسایلی را ببرند که اعمال شناسایی را انجام دهد.

ب: البته این وسایل نه امنیتی بوده و نه اطلاعاتی، ممکن است برای اطمینان و برای سلامت امنیتی نهاد ریاست جمهوری، وسایلی را ببرند که اعمال شناسایی را انجام دهد.”
ج : اصلا این عمل توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

از پاسخهای وزیراطلاعات کابینه حسن روحانی چنین استنباط میشود که نهاد ریاست جمهوری تحت مراقبت اطلاعاتی نیروهای “اطلاعاتی” دیگری قرار دارد که به مجلس و قانون پاسخگو نیستند و هماهنگ با دولت فعالیت نمیکنند. از نظر ریاست جمهوری این نظارت و مراقبت توسط نهادهایِ “فراقانونی”  سبب اخلال در کار دولت میشود و بهمین دلیل نیز  حفظ سلامتی کارکرد مکانیسم سازمان دولت، مستلزم ریشه یابی و شناخت آن نهادهای غیرقانونی اطلاعاتی و طرز کارشان برای دولت روحانی – که خود دارای خصلت”اطلاعاتی” شدید است- میباشد.

آملی لاریجانی که مشخص است سرش به کجا بند است و از کدام نهاد فرمان و دستور میگیرد، از طرف همان نهادهای “غیرپاسخگو و مداخله گر” چنان فضولیهای بیجایی انجام داده بود که جواب مناسب خودرا از محمودعلوی -وزیر اطلاعات کابینه روحانی- دریافت کرد.