شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » جنگ روانی حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ، با مخالفان حسن روحانی

جنگ روانی حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ، با مخالفان حسن روحانی

حضورفعال حسام الدین آشنا متخصص جنگهای روانی و افسر امنیتی وزارت اطلاعات در شبکه های اجتماعی و فضای توئیتری همراه است با ارسال پیامهایی به مخاطبان مشخص. پیامهایی از این دست: “ساختمان‌ها و ساختارها همیشه به صورت عمودی و درخود فرونمی‌ریزد گاهی به ساختمان‌های مجاور هم خسارات جدی وارد می شود… به مالکان و ساکنان ساختمان‌های با نمای شیشه‌ای توصیه می‌شود از سنگ پرانی به دیگران خودداری کنند“.

حسام الدین آشنا، دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) و مشاور رئیس جمهور ، روز گذشته چند توئیت تهدید آمیز در صفحه توئیترش منتشر کرد.
تهدیداتی که عمدتا نوعی تهدیدات خود ویرانگر بودند؛ بدین ترتیب که مخاطب را تهدید می کرد که در صورت سقوط دولت، مخالفان هم سقوط خواهند کرد و به عبارت دیگر چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من ! مانند این توئیت : «ساختمان‌ها و ساختارها همیشه به صورت عمودی و درخود فرونمی‌ریزد گاهی به ساختمان‌های مجاور هم خسارات جدی وارد می شود».
یا تهدیدی مبنی بر اینکه کسانی که خود در موضع ضعف هستند، به ضعف های دولت حمله نکنند؛ یا به عبارتی دیگر کسانی که در قصر شیشه ای نشسته اند به سمت دیگران سنگ پرتاب نکنند. توئینی مانند این توئیت که « به مالکان و ساکنان ساختمان‌های با نمای شیشه‌ای توصیه می‌شود از سنگ پرانی به دیگران خودداری کنند.»
به گزارش «تابناک» این سطح از تهدید که مشاور رئیس جمهور علیه مخالفان به کار برده است، در نگاه نخست بر این معنا دلالت می کند که دولت در رقابت با رقبا احساس امنیت نمی کند، یعنی یا منافع بنیادینش به خطر افتاده است و یا در معرض تهدید قرار گرفته و نمی تواند این تهدیدات را مدیریت کند، لذا خود به صورت آشکار رقبا را تهدیدی امنیتی در چنین سطحی می کند.
بر اساس این گزارش، تهدیدات آشنا مشاور رئیس جمهور، حاکی از این است که منافعی که دولت احساس می کند در رقابت با منتقدان و مخالفان،در حال تهدید یا از دست رفتن هستند، اتفاقا منافع بنیادین هستند؛ منافع بنیادین، منافعی هستند که با هستی و در واقع بود و نبود، دولت مرتبط هستند و تهدید  این منافع در واقع تهدید موجودیت دولت است، لذا این منافع بنیادین به هیچ وجه قابل مذاکره و چانه زنی نیستند و از آنجا که علاوه بر هستی دولت با آبروی او هم در ارتباط است، سازشی در ارتباط با آن صورت نمی گیرد؛ لذا دولت می کوشد آن تهدید را یا نابود کند و اگر موفق به نابودی آن نشد و خود را در معرض نابودی دید، به آخرین حربه متوسل شود و تهدیدات را نیز با خودش به مرز نابودی بکشاند.
لذا در نگاه اول، به نظر می رسد توئیت های مشاور رئیس جمهور و تهدید برخی از اشخاص یا نهادهایی که از آنان نامی برده نشده است، حاکی از به خطر افتادن منافع بنیادین دولت، یا به عبارتی به خطر افتادن موجودیت دولت و یا آبروی دولت است که نمی توانند در مورد آن مصالحه و یا سازی انجام دهند.
در نگاه بعدی، اگر فرض بگیریم که منافع بنیادین دولت یعنی موجودیت یا آبروی او به خاطر نیفتاده است، طبیعتا توئیت های مشاور رئیس جمهور نشان می دهد که عوامل، اشخاص و یا نهادهای تهدید کننده منافع دولت، قدرتی بیش از هر زمان دیگری به دست آورده اند، در واقع اگر مخالفان یا منتقدان بتوانند به گونه ای دولت را در معرض تهدید قرار بدهند به گونه ای که دولت احساس کند، موجودیت و آبرویش در خطر افتاده است، نشان می دهد که قدرت عامل تهدیدگر بیش از هر زمان دیگری شده است و فردی چون مشاور رئیس جمهور لازم می بیند با تهدید مستقیم و خشن، آن عوامل و بازیگران تهدید کننده را تهدید به ویرانگری کند، حتی اگر بهای این ویرانگری، ویرانی خود دولت باشد.
لذا اگر بخواهیم توئیت های مشاور رئیس جمهور را جدی بگیریم و آن را طرح جدیدی برای دور کردن افکار عمومی از یم مساله اصلی به مسائل فرعی تر، تلقی نکنیم، به نظر می رسد، برخی در دولت احساس می کند که هم موجودیت دولت در رقابت به رقبا به خطر افتاده است و هم رقبا قدرت بیشتری در از بین بردن دولت به دست آورده اند.