سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » کمانی در مصاحبه ی شبکه خبر ، انفجار مهیب تایید شد! /به قلم رضا ملک

کمانی در مصاحبه ی شبکه خبر ، انفجار مهیب تایید شد! /به قلم رضا ملک

با یاد خدای آتش نشانان سوخته —- وای ! وای ! از خباثت رژیم …….. توجه ! توجه ! توجه ! انفجار پلاسکو تایید شد ! انفجار مهیب تایید شد ! انفجار تعمدی تایید شد ! آیا سپاه برای انحراف فضای جامعه از رفسنجانی … در ساعت ۱۳و ۴۵ دقیقه ی از شبکه خبر توسط آتش نشان افشا گردید !!!!???? اعتراف کمانی آتش نشان قهرمان : انفجار سهمگین را در بالا ترین طبقات تایید کرد !! اولین آتش نشان در سبد بالاترین نقطه نردبان : در مصاحبه ای انفجار را تایید کرد ! کمانی در مصاحبه ی شبک خبر ! : پس از خاموش کردن آتش در بالاترین طبقات پلاسکو در همان دقایق اولیه و در حالی که خیالم از آتش راحت شده بود ، ناگهان انفجار مهیبی ابتدا باعث فرو ریختن دو طبقه ی بالا و سپس اسباب فرو ریختن کل ساختمان را فراهم کرد !?!?!?!? کمانی اولین آتش نشان : انفجار بقدری شدید بود که موج مرا نیز در بالای نردبام گرفت ! در این لحظه ناگهان مجری ، موضوع بحث را عوض کرد تا آتش نشان نتواند ابعاد انفجار را توضیح دهد !!?? آیا سپاهیان ظلمت به نمایندگی از اژدهای هفت سر و خامنه ای چنین جنایتی را رقم زدند !!!!!!????? هدفی که با اطلاع رسانی های تکراری و جنجال های تصنعی از پلاسکو توسط شبکه های مختلف طی این یک هفته ، می تواند موارد عمدی بودن آتش سوزی باشد ! آیا هدف رژیم دفن نام هاشمی با انفجار ساختمان پلاسکو بوده است ???? !!!!! با آرزوی آتش گرفتن خامنه ای و رژیمش — رضا ملک